טיול מבוגרים לעולם הסמלים והמשלים שבטבע - סיור על טבע האדם ומשל

טיול מבוגרים בנושא עולם הסמלים והמשלים שבטבע

סיור הטבע האנושי - על טבע אדם ומשל - פארק נאות קדומים

האם יש קשר בין נופי הטבע בו אנו גדלים ותכונות האופי שלנו? אכן לדעת הקדמונים הקשר הוא ישיר בבחינת 'האדם הוא תבנית נוף מולדתו'. לפי ההגדרה המילונית טבע הוא "כל הדברים בעולם שלא הושפעו ממעשי האדם" אבל ההפך הוא נכון – האדם הושפע עמוקות מהם.
א.ד. גורדון כותב בין היתר "יש לטבע משמעות של אינסופיות הנעלם בכללותו מכל חשיבה אנושית, ומצד שני הוא נתפס כמציאות, בחינת היש המתהווה, המושג במהלך התפתחותו".

סיור הטבע האנושי – על טבע אדם סמל ומשל – רקע כללי:

בסיור שלפנינו נמצא נקודות חיבור רבות בין הצמחים, בעלי החיים לבין נפש האדם.

הפעם נתמקד כמובן בטבע הארץ-ישראלי שהוא מגוון ביותר: בעל צורות רבות, צבעוני ועשיר בריחות ומראות -חגיגת חושים של ממש.

מקורות ספרותיים רבים קדומים ועכשוויים עוסקים בהענקת תכונות אנושיות לצמחים ולבעלי החיים ועולם דימויים עשיר עושה "האנשה" בין השניים. די אם ניזכר במשלים המפורסמים מהמקרא כמו 'משל יותם', 'משל כבשת הרש' ועוד רבים כדי להבין את החיבור הבלתי אמצעי בן השניים. ואכן לכל צמח ייחוד משלו, לכל בעל חיים תכונות האופי שלו. נכיר את עולמם הקסום של הצמחים, בעלי החיים והמתקנים החקלאיים ואת הסמלים והמשלים הקשורים בם ובאדם.

אז מה עושים בסיור?

בסיור נכיר את עולם הסמלים והמשלים שבטבע – מסיפורי התנ"ך ועד למקורות ספרותיים מודרניים שמזכירים לנו שוב כי האדם כמו עץ השדה אנושי, אנושי כל כך:

  • מה בין השקד לחריצות והאמנם תמיד משתלם למהר ולפרוח?
  • מה אפשר ללמוד מהצלף על עזות והתמדה?
  • איך האזוב יכול לתת לנו שיעור בענווה והסתפקות במועט?
  • כיצד ממחיש לנו הקנה, כי בגמישות יש מידה רבה של כוח לעומת הנוקשות של הארז?
  • מה בין שיקמה ושיקום? חרוב וחורבן? עצבונית ועצב (כאב)?
  • ועוד
סיור מודרך
הערות כלליות לסיור הטבע האנושי – על טבע אדם ומשל:
  • משך הסיור כ- שעתיים וחצי.
  • ניתן לקיימו במהלך כל השנה.
  • השתתפות הסיורים מגיל 18.
  • סיור זה מותאם לקבוצה.
לחצו להשארת פרטים >>