אביבית שווקי

אביבית שווקי

אביבית משמשת כמורת דרך שנים רבות.

את ראשית דרכה עשתה בסוכנויות טיולים פרטיות ובעיקר בחברה להגנת הטבע.
את נאות קדומים הכירה אביבית לפני 21 שנים ומאז זה בבחינת "הציץ ונפגע". המקום הפך לבית ומשפחה.
את התפתחותה המקצועית זוקפת אביבית לזכות המקום, חזונו ותכניו.
במהלך השנים סיימה לימודים באוניברסיטת בר אילן במחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה.

· תואר שני (מוסמך) עם תזה בנושא: "חומרי בעירה בארץ-ישראל בתקופת המקרא, המשנה והתלמוד". מנחה: פרופ' זהר עמר

· תואר שלישי (דוקטורט) במחלקה ללימודי א"י באוניברסיטת בר-אילן בנושא: "מחזור החיים של האישה בתקופת המקרא". מנחה: פרופ' אסתר אשל.

כשקם המרכז למנהיגות לפני כעשר שנים, עברה אביבית קורס מנחים ייחודי הקושר את עקרונות המנהיגות העכשווית, למנהיגות המקראית.

התובנות הנובעות מהשוואה זו מעמיקות את ההבנה של נושא המנהיגות בכלל, גורמות למודרכים להיחשף לתכני המקרא בדרך ייחודית, ומייצרות רובד נוסף ועמוק לכל הנושא.

ניסיון מקצועי:

כיום: סמנכ"ל הדרכה ב"פארק נאות קדומים", שמורת טבע הארץ במקורות ישראל.

בעבר: מדריכה ואחראית תכנים ב"נאות קדומים".

החברה להגנת הטבע- בי"ס שדה ירושלים, מדריכה, רכזת חוגי טבע ומנהלת "מרכז וילנאי".
החברה להגנת הטבע – בי"ס שדה איילון- מדריכה.
כתיבת ספר "במה מדליקין" – על נר שבת

לחצו להשארת פרטים >>