סיור חינוכי - ט"ו בשבט גלגולו של חג

ט"ו בשבט - גלגולו של חג

גלי הפריחה המשכרים בצבעיהם ובריחם מזמינים אתכם לסיור לכבוד ט"ו-בשבט

משך הפעילות: שלוש וחצי שעות
מתאים לכתות: ג' –ח' (התכנים והפעילויות - בהתאמה לגילים השונים)
העונה המומלצת: חודש שבט

לבן ואדום בטבע – פריחת השקד וברקע כלניות

מנושאי הסיור:
מהו ט"ו בשבט? – ט"ו בשבט היה בעבר מועד נתינת מס חקלאי מפירות האילן, לבית המקדש. נברר מה פירוש העניין.
• ביקור במתקן חקלאי (בית בד, גת)

חודש שבט – נבדוק מהו מצב עצי הפרי הנשירים לעומת מצב עצי השקד בעונה זו של השנה .
• הכנת שקדים מסוכרים

ט"ו בשבט בגולה – בתקופת הגלות, שימש מועד זה לציון הגעגועים לארץ ישראל וליבולה העשיר. כך צמחה המסורת של אכילת פירות מיובשים.

מלבן לאדום בטבע
– יהודי צפת קיימו מנהג סדר ט"ו בשבט שבו שתו ארבע כוסות יין בצבעים של לבן ואדום, על פי מחזור צבעי הפריחה בארץ.
• עריכת 'סדר ט"ו בשבט' בטבע (באחריות בית הספר להביא מצרכים)

חג הנטיעות
– חג שהתגבש בתחילת המאה שעברה כסמל להתחדשות העם בארצו.
• זריעת בלוטים, זרעי חרובים או שקדים (לתלמידי כיתות ג-ה)
• ניווט בעקבות ה'עצים וסמליהם" לתלמידי כיתה ו' – ח' (מותנה בארבעה מלווים בוגרים)

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות