תוכניות לבית ספר- "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה..." - שמורת טבע נאות קדומים

סיור חינוכי - "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה..."

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה..."

נטייל בעקבות סיפורי אהבה מפורסמים מן המקורות

משך הפעילות: שלוש וחצי שעות
מתאים לכתות: ו' – יב'
העונה המומלצת: כל השנה

"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין… וחולות בכרמים." (משנה תענית ד', ח')

"ותשב מצד הקוצרים ויצבט לה קלי" – נבקר בגורן, מקום המפגש בין רות ובועז, נכיר את מלאכות הגורן השונות לעת קציר ו"נצבוט" קלי כדוגמת זה שצבט בועז לרות.
• פעילות: הכנת קלי

"ויגל את האבן מעל פי הבאר" – נבין את תפקידם ה"שדכני" של מקורות המים ונזכיר מפגשי אוהבים כדוגמת משה וציפורה, יעקב ורחל.
• ביקור בבור המים

"חג המחולות בכרמים"– נכיר את מנהג המחולות בכרמי הזיתים בתקופת ט"ו באב.

"שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד…" – תיאורי האהבה במגילת "שיר השירים" והדימויים המצויים בה לקוחים מחיי הטבע ומהווי חייהם של רועי הצאן. נתוודע אל עולמם המרתק של הרועים והרועות בעקבות תיאורי אהבה אלה.
• ביקור במכלאות הצאן

"אריתי מורי עם בשמי" – איפור ובשמים העסיקו את הנערות בתקופה הקדומה כשם שזה קורה היום. נספר על מגוון הבשמים בהן השתמשו הנשים וכן על איפור והצטבעות.
• פעילות: הכנת שקיות ריח
• פעילות: "קעקועי" חינה

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות

לחצו להשארת פרטים >>