סיורים בעונות השנה - שמותיו השונים של חג השבועות - שמורת טבע נאות קדומים

סיור חינוכי - חג השבועות

חג השבועות - תכנית גפ"ן מס' 25883

סיור בעקבות שמותיו השונים של חג השבועות.

משך הפעילות: שלוש שעות וחצי.
מתאים לכתות: גן – ו' .
העונה המומלצת: חודש סיוון.

מנושאי הסיור:
חג הביכורים – החקלאים בתקופה הקדומה סימנו את הפרי הראשון (הבכור), המקדים להבשיל על עצי שבעת המינים והביאו אותו לבית המקדש
• נעבור בין עצי שבעת המינים ונסמן את הפרי הבכור.

עץ התאנה – אחד מעצי שבעת המינים. נתבונן בעץ, בעלים ובפרי. נמשש את עלה התאנה וננסה להבין כיצד "תפרו" ממנו אדם וחוה חגורות.
• נדגים תפירת "חגורות" מעלי תאנה.
• נכין גבינה מחלב וענף תאנה.

מים ומתקני מים – תקופת העומר הינה תקופה חשובה ביותר לגורל יבול שבעת המינים. נבקר באחד ממתקני המים הפזורים בפארק ונבין את חשיבות הגשם בעתו.
• ביקור והפעלת אחד ממתקני המים (בור מים, קילון, גלגל אנטיליה או בורג ארכימדס).

חג השבועות וחג הקציר – שבעה שבועות סופרים החקלאים מחג הפסח אז נקצרת השעורה ועד לחג השבועות אז נקצרת החיטה. נבקר בגורן ונתנסה במלאכות המרובות והמגוונות הנעשות בו.
• קציר שיבולים בשדה וטחינת גרגרי חיטה לקמח.

חג מתן תורה – בחג שבועות ניתנה התורה לבני ישראל במדבר. מאז ועד היום נכתבת התורה ביד בכלי כתיבה הנקרא "קולמוס" העשוי מנוצה או מקנה. נכיר את הקנה ונלמד על תכונת הסובלנות שלו. במקורותינו כתוב שכשניתנה התורה בהר סיני "התמלא העולם בשמים." נכיר צמחי בושם ריחניים במיוחד.
• כתיבה בקולמוסים.
• הכנת שקיות ריח.

לחצו להשארת פרטים >>