תוכניות לבית ספר- סיורים בעונות השנה - האביב בתבואה - שמורת טבע נאות קדומים

סיור חינוכי - חג הפסח

חג הפסח - תכנית גפ"ן מס' 25883

סיפור יציאת מצרים נקשר לעונה החקלאית בה הוא התרחש. נשזור את סמלי החג ומאפייני חודש האביב.

משך הפעילות: כשלוש שעות וחצי.
מתאים לכתות: א'-ח' (התכנים והפעילויות- בהתאמה לגילאים השונים).
העונה המומלצת: חודשים אדר ניסן.

מנושאי הסיור
"והבור ריק אין בו מים" – נבקר בבור מים ריק וננסה לחוש את תחושתו של יוסף.
• ירידה לבור ריק (החל מכיתה ד').

הבצורת בארץ כנען – נבקר בבור מים מלא ונכיר את בעייתה הקיומית של "ארץ אשר למטר השמים תשתה מים".
• דליית מים מבור מים עתיק.

עבודת הפרך – כיצד מררו המצרים את חיי בני ישראל בעבודה קשה בחומר ובלבנים?
• נקצוץ קש לתבן, ובעזרת בוץ ותבניות נלבן לבנים.

"ולקחתם אגודת אזוב –" נכיר את תכונותיו וסמליותו של האזוב אשר שימש לסימון בתי בני ישראל במכת בכורות.
• טבילת אזוב בצבע וסימון 'מזוזות' הבתים.
• כתישת אזוב והכנת תבלין.

שמור את חודש האביב – נבדוק מקרוב את מצב שיבולי השעורה, נגלה כי "אביב" הוא שמו של שלב בהבשלת התבואה, נבין את הקשר בין חודש האביב לבין חג הפסח ונבין מדוע יש לעבר את השנה.
• ביקור בגורן ובשדות השעורה והחיטה.

אבותינו רועי הצאן – נבקר במכלאת הצאן, נבחין בין כבשים ועיזים וננסה להבין את קשיי הקיום של בני ישראל הנודדים במדבר עם עדריהם.
• ביקור במכלאות הצאן.

ניתן להרחיב לתלמידי ז'-ח את הנושאים הבאים:
מצרים מול ארץ ישראל – ליד גלגל האנטיליה המייצג את חקלאות השלחין במצריים, נבין את ההבדל בין שתי הארצות מבחינת: אקלים, גידולים, מקורות מים, חקלאות בעל וחקלאות שלחין.

– ליד פסיפס העיתים – המסביר את הצורך בעיבור השנה, נבין את הקשר בין פסח והאביב.

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות.

לחצו להשארת פרטים >>