סיור חינוכי - חג הפסח

חג הפסח - האביב בתבואה

סיפור יציאת מצרים נקשר לעונה החקלאית בה הוא התרחש. נשזור את סמלי החג ומאפייני חודש האביב

משך הפעילות: כשלוש וחצי שעות
מתאים לכתות: א'-ח'
העונה המומלצת: חודשים אדר ניסן

מנושאי הסיור:
"והבור ריק אין בו מים" – נבקר בבור מים ריק וננסה לחוש את תחושתו של יוסף.
• ירידה לבור ריק

הבצורת בארץ כנען – נבקר בבור מים מלא ונכיר את בעייתה הקיומית של "ארץ אשר למטר השמים תשתה מים".
• דליית מים מבור מים עתיק

עבודת הפרך – כיצד מררו המצרים את חיי בני ישראל בעבודה קשה בחומר ובלבנים?
• נלקט קש, נקצוץ אותו לתבן ונלבן לבנים.

"ולקחתם אגודת אזוב" – נכיר את תכונותיו וסמליותו של האזוב אשר שימש לסימון בתי בני ישראל במכת בכורות.
• טבילת אזוב בצבע וסימון 'מזוזות' הבתים.

שמור את חודש האביב – נבדוק מקרוב את מצב שיבולי השעורה, נגלה כי "אביב" הוא שמו של שלב בהבשלת התבואה, נבין את הקשר בין חודש האביב לבין חג הפסח ונבין מדוע יש לעבר את השנה.
• ביקור בגורן ובשדות השעורה והחיטה
• ביקור בפסיפס העיתים (מומלץ בשנה מעוברת)

אבותינו רועי הצאן
– נבקר במכלאת הצאן, נבחין בין כבשים ועיזים וננסה להבין את קשיי הקיום של בני ישראל הנודדים במדבר עם עדריהם.
• ביקור במכלאות הצאן

ניתן להרחיב לתלמידי ז'-י"ב את הנושאים הבאים:
מצרים מול ארץ ישראל – ליד גלגל האנטיליה המייצג את חקלאות השלחין במצריים, נבין את ההבדל בין שתי הארצות מבחינת: אקלים, גידולים, מקורות מים, חקלאות בעל וחקלאות שלחין.

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות