סיורים בעונות השנה - חג הפסח ועיבור השנה - שמורת טבע נאות קדומים

סיור חינוכי - חג הפסח

חג הפסח

סיפור יציאת מצרים נקשר לעונה החקלאית בה הוא התרחש. נשזור את סמלי החג ומאפייני חודש האביב והשנה וגם נברר מה היו הקריטריונים לעיבור השנה בטרם נקבע הלוח הקבוע.

מנושאי הסיור לכל החטיבות:


"והבור ריק אין בו מים"
– נבקר בבור מים, נתנסה בדליית מים ונכיר את בעייתה הקיומית של "ארץ אשר למטר השמים תשתה מים". וננסה לחוש את תחושתו של יוסף בבור.

עבודת הפרך – כיצד מררו המצרים את חיי בני ישראל בעבודה קשה בחומר ובלבנים. נחפש קש, נקצוץ אותו לתבן ונלבן לבנים.

פעילות מוצעת: ליבון לבנים
"ולקחתם אגודת אזוב"- נכיר את תכונותיו וסמליותו של האזוב אשר שימש לסימון בתי בני ישראל במכת בכורות.

פעילות מוצעת: שימוש באגודת אזוב לסימון
"שמור את חודש האביב" – נבדוק מקרוב את מצב שיבולי השעורה, נגלה כי "אביב" הוא שמו של שלב בהבשלת התבואה, נבין את הקשר בין חודש האביב לבין חג הפסח ונבין מדוע יש לעבר את השנה.

פעילות מוצעת: הכנת קלי
"התקופה" – נבדוק מהי "התקופה" והאם אנו מתקרבים אליה. "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ. עת הזמיר הגיע והתור נשמע בארצנו. התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח."

פעילות מוצעת:

ביקור בפסיפס העיתים
הכנת שעון שמש אישי

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות

לחצו להשארת פרטים >>