מנהיגות צעירה - תכנית לבני נוער - ערכיות ומנהיגות - פארק נאות קדומים

בשביל הזהות - מכינות קדם צבאיות ושנת שירות

בשביל הזהות - סיורים וסדנאות למכינות קדם צבאיות ושנת שירות

יום פעילות בנושא "זהות ישראלית/יהודית, חיבור אל הארץ ולמידה על החרות והשייכות, העצמה אישית, מנהיגות ואחריות.

משך הפעילות: כארבע שעות וחצי
מתאים ל: מכינות קדם צבאיות
העונה המומלצת: כל השנה

בשביל הזהות – סיורים וסדנאות למכינות קדם צבאיות ושנת שירות – דגשי היום

חיבור המשתתפים לתולדות עמנו ולזהותם היהודית/ישראלית, תוך הדגשת החלק הראשון של מגילת העצמאות: תקומת העם בארץ ישראל והחיבור לספר הספרים ולטבע הארץ כפי שמשתקף במקורותינו.

סיפור יציאת מצרים והכניסה לארץ ישמש בסיס ללמידת מעברים ושינויים המתרחשים בחיים, ויאפשר למידה על העבר והתחדשות לקראת העתיד.

ההדרכה מלווה בהפעלות אתגריות, ובסדנאות (3 סדנאות לבחירה):

מתי אני מי – סדנת פתיחה. לכל אחד מאתנו מגוון זהויות הבאות לידי ביטוי במצבים שונים. מתי אנו בוחרים להשתמש או להסוות את זהותנו ומה ההשפעה שיש לכך על חיינו?

סדנת מעברים– חוויית המעבר שחוו בני ישראל בעזבם את המדבר ובכניסתם לא"י, ובחינת משמעותם והשפעתם של מעברים בחיינו לעיצוב זהותנו האישית.
פעילות: חציית  גשר חבלים.

פסקול הזהות – האזנה לפסקול המשלב קטעים מאירועי מפתח בתולדות העם היהודי. תחנה זו תהווה נקודת מוצא לשיח על הזיקה לא"י, חיזוק הקשר בין המשתתפים לעם ולתרבות ומציאת "פסקול אישי".

סדנת הסוכה והנר – ארעיות מול קביעות, ניתוק מול שייכות, איפה אנו מרגישים בבית? נבחן הגדרות אלו בנוגע אלינו כיום ובנוגע לבני ישראל במדבר.
פעילות: בניית סוכה בשטח מחומרים טבעיים והדלקת נר שמן מחומר.

מדורת השבט – אוכל מגדיר תרבות אך גם מהווה גורם מאחד. המפגש בין חיי הרועים לחיי החקלאים יצר תרבות אוכל חדשה. תוך בישולי שדה נבחן את תרומתו של היחיד לקבוצה ולהיפך
פעילות: הכנת גבינה/הכנת פיתות/כתישת אזוב.

משמעותו של סמל– סדנת סיכום.  הרחבת והעמקת חיבורנו אל סמל המדינה והבנת הקשר בין סמל המדינה, הזהות היהודית והזהות האישית.
פעילות: יצירת סמל קבוצתי ייחודי.

לחצו להשארת פרטים >>