סיור חינוכי - קציר ואפיה

משיבולת ועד פת לחם: קציר ואפיה

נעקוב אחר מלאכות החקלאי בתקופת האביב והקיץ: קציר ואפיה

משך הפעילות: שלוש וחצי שעות
מתאים לכתות: גן - ג'
העונה המומלצת: מאי - יוני

מנושאי הסיור:
"ארץ חיטה ושעורה…" – החיטה והשעורה הם שניים מתוך שבעת המינים. מיהם אותם השבעה? נסייר בין העצים ונגלה את ייחודם בכל עונה בשנה.

"גשם גשם בוא"
– נבקר בבור המים, נשמע על חשיבות הגשם בעתו לאדם לצומח ולחי הן בעבר והן בהווה.
• נבקר בבור המים ונתנסה בדליית מים

"הזורעים בדמעה…" – נחזור לסיפורו של אדם הראשון שגורש מגן עדן, וננסה להבין כיצד התמודד עם העונש שקיבל "בזיעת אפיך תאכל לחם", עם הקוצים והאדמה החרבה.
• נתנסה בשיטות חריש, ניצור תלם ונזרע

"התקין להם מחרשות ומגלות…"– נבקר בגורן ובשדות הקמה הסמוכים לה. נתנסה במלאכות הרבות הנעשות בשדה ובגורן בעונת הקציר: נקצור, נדוש, נזרה, ננפה ולא נשכח אף להשאיר מתנות לעניים. ונספר את "מעשה בשני אחים".
• נטחן את גרגרי החיטה באבני ריחיים עד לקבלת הקמח

פת לחם – לאחר שסיימנו את כל המלאכות נכין מהקמח בצק , נאפה ונאכל את הלחם.
• נאפה פיתות על סאג'

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות