סיור חינוכי - חג החנוכה

חג החנוכה

מן הזית ובית הבד אל אורות המנורה

משך הפעילות: שלוש וחצי שעות
מתאים לכתות: א' -ח' (התכנים והפעילויות - בהתאמה לגילים השונים)
העונה המומלצת: נובמבר-דצמבר

מנושאי הסיור:
"מן המודיעין ולחוץ…"– נאות-קדומים שוכנת בלב חבל מודיעין – מולדת החשמונאים. כאן, על אחת הגבעות לפני כאלפיים שנים שכן הכפר שבו דרו מתיתיהו ובניו ומכאן יצאה הקריאה למרד.
• ביקור בכפר קדום בתוך שטח נאות-קדומים

הבריחה למערות – נברח ו"נסתתר" במערה כדי לחוש את שחשו החשמונאים, ולאורו של נר שמן דולק נספר על "פיקוח נפש דוחה שבת" ועל צוואת מתתיהו.
• כניסה למערה

פלנקס – הצבאות היווניים התנהלו במבנה של פלנקס ובו אלפי חיילים. כיצד הצליח צבאו הקטן של יהודה המכבי לגבור על מערך זה?
• נתנסה בהליכת "פלנקס"

מסמלי החג – הזית הוא סמל לאור, גם בנופו וגם בשמנו. נכיר את העץ, תכונותיו, שימושיו וספורים הקשורים בו.
• נתנסה במסיק זיתים

חצרות היצהר ובית הבד – נבקר במתקני הפקת שמן ביתיים ופשוטים אח"כ נעבור לבית בד המדגים שיטות משוכללות יותר בהפקת השמן. נתחבר לסיפור כד השמן שהתגלה בבית המקדש והאיר את מנורת המאור שמונה ימים.
• הפקת שמן בעבודה עצמאית.

בית היוצר – על גלגולו של נר- נעקוב אחר התפתחותו של הנר הקדום עד ימינו. נצפה בעבודת הקדרית ונשמע את סיפורם של כלי החרס- הנר והכד…
• ביקור בבית היוצר
• הכנת נרות מחומר

ניתן להרחיב לתלמידי ז'-ט' את הנושאים הבאים:

צורת המנורה – אלו צמחים ותופעות טבע תוארו בעיצוב המנורה בספר שמות?

חזון זכריה – בחזונו רואה זכריה הנביא מנורה ושני ענפי זית לצידה. פשר החזון הוא: "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי…" מסר זה מלווה את עם ישראל לדורותיו ומשתקף בסמל מדינת ישראל המתחדשת.

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות

אטרקציה לילדים