תוכניות - חקלאות וחיי יומיום בתקופת המקרא והתלמוד - שמורת טבע נאות קדומים

סיור חינוכי - חקלאות וחיי יומיום בתקופת המקרא והתלמוד

חקלאות וחיי יומיום בתקופת המקרא והתלמוד - תכנית גפ"ן מס' 22487

נכיר את אורח חייהם של אבותינו דרך הצמחים, והמתקנים החקלאיים המצויים ברחבי השמורה.

משך הסיור: שלוש וחצי שעות
מיועד לכיתות: גן -י"ב
עונה מומלצת: כל השנה

מנושאי הסיור:
הכפר החקלאי
– נכיר את הפעילויות המתבצעות באחד מהתקנים החקלאיים השונים: בית בד, גת, גרן, טחנת קמח, (בהתאם לעונת השנה)

בעיית המים בארץ ישראל
– המים הינם מצרך חיוני לקיומו של האדם, נכיר פתרונות שונים לבעיית המים בארץ ישראל ונבקר באחד ממתקני המים המצויים בשמורה:
• שאיבת מים באחד מהתקנים: בור מים, אמת המים, קילון, בורג ארכימדס וגלגל אנטיליה.

שימושי צמחים
– נערוך הכרות עם הצמחים השונים ושימושיהם הרבים: מאכל, רפואה, פולחן, תמרוקים, חבלים, רהיטים, בעירה, מאור, צביעה ועוד.
• כתישת אזוב
• שקיות ריח / עיטורי חינה

הבית והחצר – נכיר את מבנה הבית והחצר, המלאכות שנעשו בהם, בעלי חיים שהיו ברשות האדם וכן שמירת "איכות החיים" בסביבת הבית.
• כתיבה על חרסים (אוסטרקון)

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות

לחצו להשארת פרטים >>