סיור חינוכי - בני ובנות מצווה

תכנית "שורשים" לבני ובנות מצווה

חיבור אל השורשים החקלאיים והרוחניים של ארץ ישראל. עבר, הווה, עתיד.

משך הפעילות: כ- 4 שעות.
מתאים לכתות: ו' – ז'.
העונה המומלצת: כל השנה.

מנושאי ההדרכה:
"והיה אם שמוע " – הכרות עם פרשיית "והיה אם שמוע ", המגלמת בתוכה את חיי אבותינו בארץ ישראל הקדומה.
• כתב חידה העוקב אחר פרשיות התפילין

"ונתתי מטר ארצכם בעתו" … "ואספת דגנך ותירושך ויצהרך" – בעיית המים של ארץ ישראל בעבר ובהווה והשלכותיה על היבול.
• תחרות בשאיבת מים צוותית, מבור מים או בעזרת גלגל אנטיליה. ניתוח הפעילות מבחינת עבודת הצוות: נטילת אחריות, שיתוף פעולה, עזרה הדדית וכו'.

"ואספת דגנך.." – הלחם, כמזון, פרנסה וחיים בעת העתיקה.
• תחרות טחינת חיטה באבני רחיים ואפיית לחם.
• בנוסף פעילויות עונתיות: תחרות הפקת שמן מזיתים (בעונה) והפקת שמן זית. חריש וזריעה בתחילת השנה החקלאית, קציר והכנת כרמל וקלי בין פסח לשבועות, ניתוח הפעילות.

פגישה עם "סופר סתם" שיפתח בפנינו את התפילין וספר התורה ויספר על משמעותם במורשת היהודית.

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות.

לחצו להשארת פרטים >>