פעילות ערכית וייחודית - סיור חינוכי - בני ובנות מצווה - פארק נאות קדומים

סיור חינוכי - בני ובנות מצווה

תכנית "שורשים" לבני ובנות מצווה - תכנית גפ"ן מס' 22576

חיבור אל השורשים החקלאיים והרוחניים של ארץ ישראל. עבר, הווה, עתיד.

משך הפעילות: כ- 4 שעות.
מתאים לכתות: ו' – ז'.
העונה המומלצת: כל השנה.

מנושאי ההדרכה:
"והיה אם שמוע " – הכרות עם פרשיית "והיה אם שמוע ", המגלמת בתוכה את חיי אבותינו בארץ ישראל הקדומה.
• כתב חידה העוקב אחר פרשיות התפילין

"ונתתי מטר ארצכם בעתו" … "ואספת דגנך ותירושך ויצהרך" – בעיית המים של ארץ ישראל בעבר ובהווה והשלכותיה על היבול.
• תחרות בשאיבת מים צוותית, מבור מים או בעזרת גלגל אנטיליה. ניתוח הפעילות מבחינת עבודת הצוות: נטילת אחריות, שיתוף פעולה, עזרה הדדית וכו'.

"ואספת דגנך.." – הלחם, כמזון, פרנסה וחיים בעת העתיקה.
• תחרות טחינת חיטה באבני רחיים ואפיית לחם.
• בנוסף פעילויות עונתיות: תחרות הפקת שמן מזיתים (בעונה) והפקת שמן זית. חריש וזריעה בתחילת השנה החקלאית, קציר והכנת כרמל וקלי בין פסח לשבועות, ניתוח הפעילות.

פגישה עם סופר סת"ם* שיפתח בפנינו את התפילין וספר התורה ויספר על משמעותם במורשת היהודית.

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות.

*מפגש עם סופר סת"ם יתקיים בהזמנת סיור לשתי קבוצות ומעלה.

לחצו להשארת פרטים >>