שטחי הפארק עפ"י המקורות - מעלה הבשמים - שמורת טבע נאות קדומים

מעלה הבשמים

מעלה הבשמים

את צמחי הבושם שתלנו במרוכז במדרון העולה מ"גיא שיר השירים" אל "גבעת המנורה" בעקבות דברי רבי יהושע בן לוי, כי בזמן מתן תורה "נתמלא העולם כולו בשמים".

אם תעלו כאן בעונה שבין פסח לשבועות, הוא חג מתן תורה, תוכלו להתבשם ממש כרבי יהושע בן לוי בשעתו. בעונה זו, בה קרינת השמש חזקה ומחממת, מתאדים השמנים הריחניים המצויים בעלים של צמחי הבושם, ובכך מהווים מסכת הגנה לצמח מפני הקרינה החזקה. ה"עננות" הללו, הבלתי נראות, ממלאות את אוירו של היום הקיצי בריחות עדנים. ליד רבים מן הצמחים השתולים כאן תראו לוחית זיהוי בצורת עלה ירוק העשוי מתכת, אשר חרוט בו מספר הזיהוי של הצמח. מספר זה מודפס ליד שם הצמח מעברה השני של המפה אשר תקבלו לקראת היציאה למסלול.

אשר בית המקדש היה קיים היה על הכהן הגדול להקטיר את בשמי הקטורת בהעלותו בבוקר את הנרות במנורת המאור וכן בהיטיבו אותם בערב. ניתן לראות בטקס הזה בבית המקדש את השתקפות הקשר הישיר בין אור השמש והבשמים במעשה הבריאה. ומשחרב בית המקדש עבר הטקס הזה אל כל בית בישראל במתכונת של הברכה על הנר ועל הבשמים במוצאי שבת. העלייה מגיא שיר השירים דרך מעלה הבשמים אל גבעת המנורה ממחישה את השורשים הללו שיש לכל אחד מאתנו בטבע הארץ ובמקורות ישראל.

לחצו להשארת פרטים >>