אתרים, אולמות, מקומות התכנסות ואוהלים בנאות קדומים