מתקנים חקלאיים - כבולין - שמורת טבע נאות קדומים

כבולין

כבולין

"מים... העולין באנטילא פוסלים את המקווה.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: העולה בכבולין אינן פוסלין את המקרה לפי שאינן נתלשין" (תוספתא מקוואות פרק ד', הלכה ב')

מיתקן זה, הנקרא "בורג ארכימדס" (על שם המתימטיקאי היווני המפורסם שחי במאה השלישית לפה"ס), מורכב מבורג המעלה את המים מן הבריכה באמצעות סיבוב הידית. כיוון שבזמן עלייתם בבורג מהווים המים "גוף אחד" עם מי הבריכה, לא פסלו אותם לשימוש במקווה טהרה, כפי שפסלו את המים העולים באנטיליה, כיוון שעם עלייתו של כל כד ניתק הקשר בין מי הבריכה למים העולים בכדים.

לחצו להשארת פרטים >>