מתקנים חקלאיים - קריאת הידד בגתות - שמורת טבע נאות קדומים

קריאת הידד בגתות

קריאת הידד בגתות

המסיירים בנאות קדומים בחודשי הקיץ תוהים לפעמים כאשר באזניהם מהדהדים בין הגבעות קולות מלאי עליצות של קבוצות ילדים בקריאות מקהלה קצובות: "הי-דד!!", "הי-דד"!! .

כאשר מתקרבים לקראת הקולות הללו רואים את הילדים דורכים ענבים בגת לקצב הקריאות הנ להב ות, כאילו לא עברו כלל אלפיים ושש מאות שנה מאז תיאורו של ירמיהו הנביא (כ"ה, ל') "הידד כדורכים יענה אל כל יושבי הארץ". דריכת הענבים בגת היא אחד השיאים לעבודות השדה והכרם בהם מתנסות הקבוצות כחלק מהכרת חיי אבותינו הקדמונים המשתקפים בתנ"ך ובספרות חז"ל.

לחצו להשארת פרטים >>