מתקנים חקלאיים - גרנות - שמורת טבע נאות קדומים

דיש וזריעה בגרנות

דיש וזריעה בגרנות

ההתנסות בעבודות הדייש והזרייה בגרנות בימי הקיץ הלוהטים נותנת מושג ממשי מן התיאור החי אשר בתמיהתו המושכלת של בן זומא
"כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול: חרש וזרה, וקצר ועימר, ודש וזרה, וברר וטחן, והרקיד ולש ואפה, ואחר כך אכל. ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני" (בבלי ברכות נ"ח, ע"א)
בחלקים מן ה"יגיעות" הללו מתנסות אצלנו קבוצות שונות, מילדי הגן ועד לקבוצות מבוגרים המגיעות להכיר בנאות קדומים שיטות של ארגון עבודה ומנהיגות אצל קדמונינו, כפי שהן משתקפות במקורותינו העתיקים.

לחצו להשארת פרטים >>