מתקנים חקלאיים - בורות פעילים - שמורת טבע נאות קדומים

בורות פעילים

בורות פעילים

מבין כל הבורות הללו שיקמנו חמישה בטיוח פנימי ובשחזור התעלות המובילות אליהם את מי הנגר. כיום מבוצעות ליד הבורות הללו פעילויות רבות, הקשורות בתכונות הבור, בשאיבת המים מתוכו ובהעלאת זכרונות היסטוריים העולים מן השמות שקראנו לבורות אלה:
בור החורש, בור רבקה , בור דבורה, בור היבוסי, בור האנטיליה.
על פי הבור היו הקדמונים מניחים חוליית אבן, שניתן לתת עליה מכסה ברזל כדי למנוע שימוש במים בידי גורמים לא רצויים.

מספרים לנו בתלמוד הבבלי (ברכות דף ג' עמוד ב'), כי חכמי ישראל נכנסו אל דוד המלך ואמרו לו:
"אדוננו המלך, עמך ישראל צריכין פרנסה.
אמר להם:
לכו והתפרנסו זה מזה!
אמרו לו:
אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו."

אכן,לעולם אין הבור יכול להתמלא רק מן הגשמים היורדים ישירות דרך החוליה. דוד, שבנעוריו היה משקה את צאנו ממי הבורות החצובים במדבר, ידע היטב את העובדה הזאת, והבין כי תשובתו לחכמי ישראל אינה יכולה לספק אותם.

לחצו להשארת פרטים >>