INDOOR – יחידת שקד - המרכז למנהיגות נאות קדומים

INDOOR – יחידת שקד - המרכז למנהיגות נאות קדומים

יחידת שקד – זרוע ה-INDOOR של המרכז למנהיגות נאות קדומים – הוקמה בעקבות פניות מצד ארגונים שביקרו אצלנו וביקשו להיעזר בידע ובמיומנויות שלנו גם בין כותלי הארגון.

היחידה מציעה תכניות המשך לפיתוח המשאב האנושי בארגון, לשדרוג עבודת המנהלים והצוותים ולרכישת כלים ומיומנויות. היא מאפשרת לארגונים להמשיך את החוויה ואת הקשר שנוצרו בסדנת ה-ODT, והיא מתמקדת במספר תחומים נבחרים:

√ שיפור איכות הניהול בארגון

√ מקסום הפוטנציאל הארגוני

√ בניית ממשקי עבודה יעילים בין המחלקות השונות

√ הטמעת תהליכים ארגוניים באופן ברור ופשוט

√ פיתוח מיומנויות לשיפור ביצועי העובד

הגעת יחידת שקד למגרש הביתי של הארגון מאפשרת 'תפירת' פעילויות בהתאם לצרכים, מביאה לתוצאות ברורות ומדידות, מתרגמת את התובנות לכדי תכנית פעולה קונקרטית ומציעה מעקב ובקרה עד לנקודה שהארגון חש כי המטרה הושגה. צוות יחידת שקד מצויד בתארים מתקדמים במדעי ההתנהגות, הארגון והניהול, ובד בבד הוא מביא עמו את רוח השמורה ואת החוויה שבטבע.

מכירים אתכם, לומדים אתכם, מצטרפים אליכם

טרם הגעת צוות היחידה לארגון נעשית עבודת הכנה מדוקדקת להיכרות מרבית עם הארגון ועם מטרותיו. היכרות זו, המבשילה בדרך כלל במהלך סדנאות מקדימות המתקיימות בשמורת נאות קדומים, מקצרת תהליכים בזמן אמת ומספקת את המידע הרלוונטי ליועצים. מצוידים ברקע הדרוש ובמטרה מוגדרת, הופכים צוותי היחידה לחלק בלתי נפרד מהארגון – ופועלים בו עד להשגת היעדים שהציב.