אדם וטבע בסמלים ובמשלים

אדם וטבע בסמלים ובמשלים

המשל הינו אמצעי מופלא להעברת מסרים ולהחדרתם בלב השומעים. כדי ליצור הקשבה, השתמשו אבותינו במשלים ובדימויים רבים מעולם הטבע.

משך הפעילות: שלוש וחצי שעות
מתאים לכתות: ד'-י"ב
העונה המומלצת: כל השנה

מנושאי הסיור:
צמחים ותכונות אנושיות – על חכמה, יופי, צניעות, רכילות, טיפשות, רשעות ושאר תכונות נברר בסיור בין צמחים ואילנות כמו: הרותם, הסירה, הארז, האזוב, הגפן ועוד.
• פעילות: כתישת אזוב
• או: הכנת שקיות ריח

"לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם…"
– הכרות עם בעלי החיים תבהיר לנו מדוע הרחלה (כבשה) מסמלת תמימות. איזה יופי וחן נגלים אצל הצביה ועופר האיילים?
• ביקור במכלאות הצאן או במכלאת היחמורים

"בור סוד שאינו מאבד טיפה" – על מתקנים חקלאיים בהם גלומות תכונות האדם. איזו תכונה אנושית באה לידי ביטוי בבור המסוייד? הקשר בין הגת היין והקנקן ומהות הלמידה. כיצד מסמל גלגל האנטיליה את מחזוריות החיים?
• ביקור במתקנים חקלאיים (גורן, גת, בית בד, בור) בהתאמה לעונה החקלאית

אפשרות לניווט סמלים ומשלים

• ראה גם תכנית ניווט מיוחדת "ניווט תנ"כי בשבילי נאות קדומים"

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות

"גחלי רתמים אע"פ שכבים מבחוץ עדיין בוערים מבפנים, כך כל מי שמקבל לשון הרע" (לפי בראשית רבה צ"ח, י"ט)

לחצו להשארת פרטים >>