תוכניות - אדם וטבע בסמלים ובמשלים - שמורת טבע נאות קדומים

אדם וטבע בסמלים ובמשלים

אדם וטבע בסמלים ובמשלים

המשל הינו אמצעי מופלא להעברת מסרים ולהחדרתם בלב השומעים. כדי ליצור הקשבה, השתמשו אבותינו במשלים ובדימויים רבים מעולם הטבע.

משך הפעילות: שלוש וחצי שעות
מתאים לכתות: ד'-י"ב
העונה המומלצת: כל השנה

מנושאי הסיור:
צמחים ותכונות אנושיות – על חכמה, יופי, צניעות, רכילות, טיפשות, רשעות ושאר תכונות נברר בסיור בין צמחים ואילנות כמו: הרותם, הסירה, הארז, האזוב, הגפן ועוד.
• פעילות: כתישת אזוב
• או: הכנת שקיות ריח

"לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם…"
– הכרות עם בעלי החיים תבהיר לנו מדוע הרחלה (כבשה) מסמלת תמימות. איזה יופי וחן נגלים אצל הצביה ועופר האיילים?
• ביקור במכלאות הצאן או במכלאת היחמורים

"בור סוד שאינו מאבד טיפה" – על מתקנים חקלאיים בהם גלומות תכונות האדם. איזו תכונה אנושית באה לידי ביטוי בבור המסוייד? הקשר בין הגת היין והקנקן ומהות הלמידה. כיצד מסמל גלגל האנטיליה את מחזוריות החיים?
• ביקור במתקנים חקלאיים (גורן, גת, בית בד, בור) בהתאמה לעונה החקלאית

אפשרות לניווט סמלים ומשלים

• ראה גם תכנית ניווט מיוחדת "ניווט תנ"כי בשבילי נאות קדומים"

*ניתן לבחור שלוש פעילויות מתוך המוצעות

"גחלי רתמים אע"פ שכבים מבחוץ עדיין בוערים מבפנים, כך כל מי שמקבל לשון הרע" (לפי בראשית רבה צ"ח, י"ט)

לחצו להשארת פרטים >>