תנאי ביטול לאירועים ~ פארק נאות קדומים

תנאי ביטול לאירועים

תנאי ביטול לאירועים פתוחים לקהל הרחב – פארק נאות קדומים

ביטול רכישה – כללי

תנאי ביטול עסקת תיירות קבועים בסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והם: הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר.
כמו כן, ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.
לטיפול בבקשות מיוחדות, שאלות וביצוע ביטול לעסקה ניתן לפנות במייל reut@n-k.org.il

ביטול עקב מזג אוויר

ביטול הפעילות או דחייתה, מסיבות הכרוכות במזג האוויר בלבד, תתבצע על ידי פארק נאות קדומים בלבד ותעשה עד 24 שעות לפני קיום הפעילות בפועל.
בביטולים אלו לא יחויב הצרכן בתשלום. במקרים של ביטול או של דחייה מטעם הצרכן וזאת למרות שהפעילות התקיימה בפועל יחויב הצרכן בתשלום מלא.
לטיפול בבקשות מיוחדות, שאלות וביצוע ביטול לעסקה ניתן לפנות במייל reut@n-k.org.il

לחצו להשארת פרטים >>