תנאי ביטול להשתתפות בקורס קבוצתי מתמשך - שמורת טבע נאות קדומים

תנאי ביטול להשתתפות בקורס קבוצתי מתמשך

תנאי ביטול בהרשמה לקורס קבוצתי מתמשך – פארק נאות קדומים

ביטול רכישה – כללי

תנאי ביטול עסקת תיירות קבועים בסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והם: הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר.
כמו כן, ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.

ביטול עקב מזג אוויר

ביטול הפעילות או דחייתה, מסיבות הכרוכות במזג האוויר בלבד, תתבצע על ידי פארק נאות קדומים בלבד ותעשה עד 24 שעות לפני קיום הפעילות בפועל.
בביטולים אלו לא יחויב הצרכן בתשלום. במקרים של ביטול או של דחייה מטעם הצרכן וזאת למרות שהפעילות התקיימה בפועל יחויב הצרכן בתשלום מלא.

אי השתתפות במפגשים בודדים מסך מפגשי הקורס באחריות הלקוח בלבד – לא ינתן החזר כספי או השלמה על העדרות ממפגשים במשך הקורס.

לטיפול בבקשות מיוחדות, שאלות וביצוע ביטול לעסקה ניתן לפנות במייל sarit@n-k.org.il

לחצו להשארת פרטים >>