הגן הבוטני - שמורת טבע נאות קדומים

הגן הבוטני

רשימת צמחים

שם עברי

שם לטיני

שם במקורות

משפחה

א'

אבובית מקורקפת

Zizophora capitata

שפתניים

אביבית בינונית

Erophila praecox

מצליבים

אברה ארוכת-עלים

Pteris vittata

אברה

אברתיים

אגבה רכה

Agava mollis

אגביים

אגוז המלך

Juglans regia

אגוז

אגוזיים

אגס סורי

Pyrus syriaca

ורדניים

אגרוסטמת השדות

Agrostemma githago

ציפורניים

אדר סורי

Acer obtusifolium

תדהר

אדריים

אוג הבורסקאים

Rhus coriaria

אוג

אלתיים

אוזן-גדי צהובה

Catananche lutea

מורכבים

אורן הצנובר

Pinus pinea

ארניים

אורן ירושלים

Pinus Hirusalmatica

עץ שמן

ארניים

אורן קפריסאי

Pinus brutia

ארניים

אזדרכת מצויה

melia azedarach

אזדרכתיים

אזוב מצוי

Majorana syrica

אזוב

שפתניים

אזוביון

ssp. Lavendula

שפתניים

אזוביון דגול

Lavendula stoechas

אזוב

שפתניים

אזוביון רפואי

Lavendula officanalis

שפתניים

אזנב מצוי

Uruspermum picroides

מורכבים

אחירותם החורש

Spartium Junceum

אחירותם

פרפרניים

אטד אירופי

Lycium europaeum

סולניים

איילנתה בלוטית

Ailanthus altissima

סימרוביים

איסטיס מצוי

Isatis lusitanica

איסטיס, סטין, איסטין

מצליבים

אירוס ארץ-ישראלי

Iris palaestina

אירוסיים

אירוס הארגמן

Iris atropurpurea

אירוסיים

אלה אטלנטית

Pistacia atlantica

אלתיים

אלה ארץ-ישראלית

Pistacia palaestina

אלה

אלתיים

אלה סינית

Pistacia Chinensis

אלתיים

אלוי אמיתי

Aloe vera

אלון מצוי

Quarcus calliprinos

נעצוץ

אלוניים

אלון תבור

Quarcus ithaburensis

נהלול

אלוניים

אלון תולע

Quarcus boissieri

מילה/מילים

אלוניים

אליסון מצוי

Alyssum strigosum

מצליבים

אלמוות הכסף

Paronychia argenta

ציפורניים

אלקנה סמורה

Alkanna srtigosa

זיפניים

אלת הבטנה

Pistacia Vera

אלתיים בוטנה, בוטנים

אלת מסטיק

Pistacia lantiscus

אלתיים מסטיכין,

אמיתה קיצית

Ammi visnage

סוככיים

אספסת גלגלית

Medicago rotata

פרפרניים

אספסת הגליל

Medicago granadensis

פרפרניים

אספסת החבית

medicago tuberculata

פרפרניים

אספסת הכתרים

Medicago coronilla

פרפרניים

אספסת כדורית

medicago constricta

פרפרניים

אספסת מצויה

Medicago polymorpha

פרפרניים

אספסת משזרת

Medicago ciliaris

פרפרניים

אספסת עדשתית

Medicago orbicularisx

פרפרניים

אספסת קטועה

Medicago truncatula

פרפרניים

אספסת קטנה

Medicago minima

פרפרניים

אספסת קעורה

Medicago scutellata

פרפרניים

אספרג החורש

Asparagus aphyllus

אספרגוס

שושניים

אסתר מרצעני

Aster subulatus

מורכבים

אפון מצוי

Pisum fulvum

פרפרניים

אפון נמוך

Pisum sativum

פרפרניים

אצבען מאדים

Digitaria sanguinalis

דגניים

אקליפטוס

ssp. eucalyptus ssp.

הדסיים

ארבע-כנפות מצויות

Tetragonolobus palaestinus

פרפרניים

ארז

ssp. Cedrus ssp.

ארזיים ארז

אריסימון תמים

crassipes Erysimum

מצליבים

ארכובית הכתמים

Persicaria lapathifolia

ארכובית

ארכוביתיים

ארכובית שבטבטית

polygonum equstimofolia

ארכוביתיים

ארנריה מצויה

Arenaria leptoclados

ציפורניים

אשבל מעורק

Stachys neurocalycina

שפתניים

אשולציה קליפורנית

Escholtzia californica

פרגיים

אשחר ארץ-ישראלי

Rhamnus lycioides

עצבונית

אשחריים

אשחר רחב-עלים

Rhamnus alaternus

אשחריים

אשכול הכופר

Lawsonia inermis

אשכול הכופר

כפריים

אשל היאור

Tamarix nilotica

אשליים

אשל הפרקים

Tamarix aphylla

אשליים

ב'

בוהיניה מגוונת

Bauhinia vriegata

כליליים

בוצין מזרחי

Verbascum orientalis

לועניתיים

בוצין מפורץ

Verbascum sinuatum

עוִירָה, פתילת המדבר

לועניתיים

בן-חיטה ביצני

Aegilops geniculata

דגניים

בן-חיטה רב-אנפין

Aegilops peregrina

דגניים

בן-חצב סתווני

Scilla autumnalis

בצלצול הסתיו

שושניים

בן-סירה מיובל

Sanguisorba minor

ורדניים

בקבוקון מקומט

Rapiastrum rugosum

מצליבים

בקיה מצויה

Vicia peregrina

פרפרניים

בקיה צרפתית

Vicia narbonensis

פרפרניים

בקיה תרבותית

Vicia sativa

פרפרניים

בקיה ארץ-ישראלית

Vicia palaestina

פרפרניים

בקיית הכרשינה

ervilia Vicia

פרפרניים

בקית הגינה

Vicia faba

פרפרניים

בקית הכלאיים

Vicia Hybrida

פרפרניים

בר-גביע קוצני

Moluccella spinosa

בר גביע

שפתניים

בר-גביע חלק

Moluccella laevis

בר גביע

שפתניים

בר-דורבן אשון

consolida incana

נוריתיים

בר-זית בינוני

Phillyrea latifolia

זיתיים

ברומית אזמלנית

Bromus lanceolatus

דגניים

ברומית הגגות

Bromus tectorum

דגניים

ברומית המטאטא

Bromus scoparius

דגניים

ברומית זנב-שועל

Bromus alopecuros

דגניים

ברומית יפאנית

Bromus japonicus

דגניים

ברומית מאוגדת

Bromus fasciculatus

דגניים

ברומית ספרדית

Bromus madritensis

דגניים

ברומית עקרה

Bromus sellaris

דגניים

ברוש אריזוני

Cupressus arizonica

ברושיים

ברוש מצוי

Cupressus sempervirens

תאשור

ברושיים

ברזילון ענף

Sideritis pullulans

שפתניים

ברזילון ריסני

Sideritis perfoliata

שפתניים

ברקן סורי

Notobasis syrica

מורכבים

בת-חלמית שרועה

Malvella sherardiana

חלמיתיים

ג'

גביעול אשון

Valezia rigida

ציפרניים

גדילן מצוי

Silybum marianum

מורכבים

גומא הפפירוס

Cyperus papyrus

גומא

גמאיים

גומא הפקעים

Cyprus rotundus

גמאיים

גומא חום

Cyperus fuscus

גמאיים

גזיר דקיק

Torilis tanella

סוככיים

גזיר המפרקים

Torilis nodosa

סוככיים

גזיר צר-עלים

Torilis leptopylla

סוככיים

גזר זהוב

Daucus aureus

סוככיים

גזר מצוי

Daucus broteri

סוככיים

גזר קיפח

Daucus carota

סוככיים

גלונית הסלעים

Ballota saxtilis

שפתניים

געדה כרתית

Tecurium creticum

שפתניים

געדה מפושקת

Tecurium divaricatum

שפתניים

געדה מצויה

Tecurium capitatum

אזוביון

שפתניים

געדת החורש

Teucrium lamiifolium

שפתניים

געדת החורש

Teucrium lamiifolium

שפתניים

גפן ssp.

Vitis ssp

גפניים

גפן איזבלה

Vitis Vitis labrusca var. isabella

גפניים

גרגר הנחלים

Nasturtium offiicinale

מצליבים

גרגרנית ביירותית

Trigonella berythea

פרפרניים

גרגרנית הטבעת

Trigonella spinosa

פרפרניים

גרגרנית כוכבנית

Trigonella stellata

פרפרניים

גרגרנית מצויה

Medicago monspeliaca

פרפרניים

גרניון גזור

Geranium dissectum

גרניים

גרניון הארגמן

Geranium robertianum

גרניים

גרניון הפקעות

Geranium tuberosum

גרניים

גרניון עגול

Geranium rotundifolium

גרניים

גרניון רך

Geranium molle

גרניים

גרגרנית כוכבנית

Trigonella stellata

פרפרניים

גרגרנית מצויה

Medicago monspeliaca

פרפרניים

גרניון גזור

Geranium dissectum

גרניים

גרניון הארגמן

Geranium robertianum

גרניים

גרגרניון הפקעות

Geranium tuberosum

גרניים

גרניון עגול

Geranium rotundifolium

גרניים

גרניון רך

Geranium molle

גרניים

ד'

דבורנית דינסמור

Ophrys umbilicata

סחלביים

דבורנית הקטיפה

Ophrys sphegodes

סחלביים

דבורנית צהובה

Ophrys lutea

סחלביים

דבורנית צהובת שוליים

Ophrys flavomarginata

סחלביים

דבקה זיפנית

Gallium aparine

פואתיים

דבקהמשולשת

Galium tricornutum

פואתיים

דבקנית הפרקים

Cruciata articulata

פואתיים

דבקת החומות

Gallium murale

פואתיים

דבקת הפטמות

Galium verrucosum

פואתיים

דבקת יהודה

Gallium judaicum

פואתיים

דבקת ירושלים

Galium hierosolymitanum

פואתיים

דבשה מחורצת

Melilotus sulcatus

פרפרניים

דבשה סיצילית

Melilotus siculus

פרפרניים

דגנין בירותי

Rostaria smyrnacea

דגניים

דגנין מצוי

Rostaria cristata

דגניים

דו-שן שעיר

Bidens pilosa

מורכבים

דודא רפואי

Mandrogora autumnalis

דודאים

סולניים

דודוניאה דביקה

Dodonaea viscosa

סבונניים

דולב מזרחי

Planatus orientalis

ערמון, דולב

דלביים

דורה רתמית

Sorghum virgatum

דגניים

דורת ארם-צובא

Sorghum halepense

דגניים

דחנית השלחין

Echinochloa colonum

דגניים

דטורה נטוית פרי

Datura innoxia

רוש/ראש

סולניים

דלעת-נחש סורית

Bryonia syriaca

דלועיים

דם-המכבים האדום

Helichrysum sanguine

מורכבים

דמומית קטנת-פרי

Adonis microcarpa

נוריתיים

דנדנה רפואית

Asplenium ceterach

אספלניים

דרבנית סגולה

Delphinum peregrinum

נוריתיים

דרדר גדול-פרחים

Centaurea crocodylium

מורכבים

דרדר כחול

Centaurea Cyanoides

מורכבים

דרדר קיפח

Centaurea verutum

מורכבים דרדר,מרור

דרדר קרומי

Centaurea hyalolepis

מורכבים דרדר,מרור

דרכמונית מצרית

Tordylium aegyptiacum

סוככיים

ה'

הגה מצויה

Alhagi graecorum

הגה/היגי

פרפרניים

הדס מצוי

Myrtus communis

הדס

הדסיים

הדר האתרוג

citrus medica

פיגמיים

הדר החושחש

Cirtrus aurantium

פיגמיים

הדר הלימון

citrus lemon

פיגמיים

הרדוף הנחלים

Nerium Oleander

הרדופיים

הרדופנין הציצית

Scorzonera papposa

מורכבים

ו'

ויתניה משכרת

Withania somnifera

סולניים

ולריינית משולחפת

Valerianella vesicaria

ולריניים

ורבנה רפואית

Verbana officanalis

ורבניים

ורד הכלב

Rosa canin

ורד

ורדניים

ורוניקה מבריקה

Veronica polita

לועניתיים

ורוניקת המים

Veronica anagallis-aquatica

לועניתיים

ושינגטוניה חוטית

Washingtonia filifera

דקליים

ז'

זוטה לבנה

Micromeria Alba

אזוב בית דקלי

שפתניים

זוטה מעורקת

Micromeria nervosa

שפתניים

זוטה צפופה

Micromeria myrtifolia

שפתניים

זון אשון

Lolium rigidum

זונין/ זונין

דגניים

זיף-נוצה מחוספס

Pennisetum orientalis

דגניים

זיפן ירוק

Stetaria viridis

דגניים

זית אירופי

olea europaea

זית

דגניים

זלזלת הקנוקנות

Clematis cirrhosa

נוריתיים

זמזומית ורבורג

Bellevalia waburgii

שושניים

זמזומית ארוכה

Bellevalia macrobotrys

שושניים

זמזומית מצויה

Bellivelia flexusa

שושניים

זמזומית סגולה

Bellevalia trifoliata

שושניים

זנב-ארנבת ביצני

Lagurus ovatus

דגניים

זנב-כלב דוקרני

Cynosurus echinatus

דגניים

זנב-עקרב שיכני

Scorpiurus muricatus

פרפרניים

זנב-שועל ארוך

Alopecurus myosuroides

דגניים

זעזועית גדולה

Briza maxima

דגניים

זעזועית קטנה

Briza minor

דגניים

זערורית קטנת-פרי

Telmissia microcarpa

טבוריתיים

זעריר כוכבני

Asterolinon linum-stellatum

רקפתיים

זקום מצרי

Balanites egyptica

צרי

זוגניים

זקן-סב מצוי

Geropogon hybridus

מורכבים

זקן-תיש ארוך

tragopogon coelesyriacus

מורכבים

זקניים משובלים

Andropogon distachyos

דגניים

זקנן שעיר

Hyparrhenia hirta

דגניים

ח'

חבלבל השדה

Convolvulus arvensis

חבלבליים

חבלבל השיח

Convolvulus dorycnium

חבלבליים

חבלבל כפני

Convolvulus althaeoides

חבלבליים

חבלבל סורי

Convolvulus coelesyriacus

חבלבליים

חבלבל סיצילי

Convolvulus siculus

חבלבליים

חבלבל עדין

Convolvulus pentapetaloides

חבלבליים

חבלבל שעיר

Convolvulus betonicifolius

חבלבליים

חבצלת החוף

Pancratium maritamus

נרקיסיים

חבצלת קטנת פרחים

Pancratium parviflorum

נרקיסיים

חגווית שעירה

Valantia hispida

חבצלת ההר

פואתיים

חד-שפה מצוי

Ajuga chamaepitys

שפתניים

חוגית תמימה

Knautia integrifolia

שלמוניים

חוח עקוד

Scolymus maculatus

חוח

מורכבים

חומעה יפה

Rumex polcher

ארכוביתיים

חופניים מצויים

Thlaspi perfoliatum

מצליבים

חזרזרת מחוספסת

Hyoseris scabra

מורכבים

חטמית זיפנית

Alcea setosa

ורד הקציר

חלמיתיים

חטמית עין הפרה

Alcea acaulis

חלמיתיים

חיטה ssp.

Triticum ssp.

דגניים

חיטה בר דו-גרגרית ('אם החיטה')

Triticum dicoccoides

דגניים

חיטה רכה

Triticum aestivum

דגניים

חיננית הבתה

Bellis sylvestris

מורכבים

חיננית חד-שנתית

Bellis annua

מורכבים

חלבלוב ארם-צובא

Euphorbia aleppica

חלבלוביים

חלבלוב הכדורים

Euphorbia hirta

חלבלוביים

חלבלוב מגלני

Euphorbia flacata

חלבלוביים

חלבלוב מצוי

Euphorbia peplus

חלבלוביים

חלבלוב משונשן

Euphorbia arguta

חלבלוביים

חלבלוב נטוי

Euphorbia maculata

חלבלוביים

חלבלוב פעוט

Euphorbia chamaepeplus

חלבלוביים

חלבלוב צמיר

Euphorbia petiolata

חלבלוביים

חלבלוב שעיר-פרי

Euphorbia lesiocarpa

חלבלוביים

לחצו להשארת פרטים >>