הגן הבוטני - פארק נאות קדומים

הגן הבוטני

רשימת צמחים

שם עברי

שם לטיני

שם במקורות

משפחה

א'

אבובית מקורקפת

Zizophora capitata

שפתניים

אביבית בינונית

Erophila praecox

מצליבים

אברה ארוכת-עלים

Pteris vittata

אברה

אברתיים

אגבה רכה

Agava mollis

אגביים

אגוז המלך

Juglans regia

אגוז

אגוזיים

אגס סורי

Pyrus syriaca

ורדניים

אגרוסטמת השדות

Agrostemma githago

ציפורניים

אדר סורי

Acer obtusifolium

תדהר

אדריים

אוג הבורסקאים

Rhus coriaria

אוג

אלתיים

אוזן-גדי צהובה

Catananche lutea

מורכבים

אורן הצנובר

Pinus pinea

ארניים

אורן ירושלים

Pinus Hirusalmatica

עץ שמן

ארניים

אורן קפריסאי

Pinus brutia

ארניים

אזדרכת מצויה

melia azedarach

אזדרכתיים

אזוב מצוי

Majorana syrica

אזוב

שפתניים

אזוביון

ssp. Lavendula

שפתניים

אזוביון דגול

Lavendula stoechas

אזוב

שפתניים

אזוביון רפואי

Lavendula officanalis

שפתניים

אזנב מצוי

Uruspermum picroides

מורכבים

אחירותם החורש

Spartium Junceum

אחירותם

פרפרניים

אטד אירופי

Lycium europaeum

סולניים

איילנתה בלוטית

Ailanthus altissima

סימרוביים

איסטיס מצוי

Isatis lusitanica

איסטיס, סטין, איסטין

מצליבים

אירוס ארץ-ישראלי

Iris palaestina

אירוסיים

אירוס הארגמן

Iris atropurpurea

אירוסיים

אלה אטלנטית

Pistacia atlantica

אלתיים

אלה ארץ-ישראלית

Pistacia palaestina

אלה

אלתיים

אלה סינית

Pistacia Chinensis

אלתיים

אלוי אמיתי

Aloe vera

אלון מצוי

Quarcus calliprinos

נעצוץ

אלוניים

אלון תבור

Quarcus ithaburensis

נהלול

אלוניים

אלון תולע

Quarcus boissieri

מילה/מילים

אלוניים

אליסון מצוי

Alyssum strigosum

מצליבים

אלמוות הכסף

Paronychia argenta

ציפורניים

אלקנה סמורה

Alkanna srtigosa

זיפניים

אלת הבטנה

Pistacia Vera

אלתיים בוטנה, בוטנים

אלת מסטיק

Pistacia lantiscus

אלתיים מסטיכין,

אמיתה קיצית

Ammi visnage

סוככיים

אספסת גלגלית

Medicago rotata

פרפרניים

אספסת הגליל

Medicago granadensis

פרפרניים

אספסת החבית

medicago tuberculata

פרפרניים

אספסת הכתרים

Medicago coronilla

פרפרניים

אספסת כדורית

medicago constricta

פרפרניים

אספסת מצויה

Medicago polymorpha

פרפרניים

אספסת משזרת

Medicago ciliaris

פרפרניים

אספסת עדשתית

Medicago orbicularisx

פרפרניים

אספסת קטועה

Medicago truncatula

פרפרניים

אספסת קטנה

Medicago minima

פרפרניים

אספסת קעורה

Medicago scutellata

פרפרניים

אספרג החורש

Asparagus aphyllus

אספרגוס

שושניים

אסתר מרצעני

Aster subulatus

מורכבים

אפון מצוי

Pisum fulvum

פרפרניים

אפון נמוך

Pisum sativum

פרפרניים

אצבען מאדים

Digitaria sanguinalis

דגניים

אקליפטוס

ssp. eucalyptus ssp.

הדסיים

ארבע-כנפות מצויות

Tetragonolobus palaestinus

פרפרניים

ארז

ssp. Cedrus ssp.

ארזיים ארז

אריסימון תמים

crassipes Erysimum

מצליבים

ארכובית הכתמים

Persicaria lapathifolia

ארכובית

ארכוביתיים

ארכובית שבטבטית

polygonum equstimofolia

ארכוביתיים

ארנריה מצויה

Arenaria leptoclados

ציפורניים

אשבל מעורק

Stachys neurocalycina

שפתניים

אשולציה קליפורנית

Escholtzia californica

פרגיים

אשחר ארץ-ישראלי

Rhamnus lycioides

עצבונית

אשחריים

אשחר רחב-עלים

Rhamnus alaternus

אשחריים

אשכול הכופר

Lawsonia inermis

אשכול הכופר

כפריים

אשל היאור

Tamarix nilotica

אשליים

אשל הפרקים

Tamarix aphylla

אשליים

ב'

בוהיניה מגוונת

Bauhinia vriegata

כליליים

בוצין מזרחי

Verbascum orientalis

לועניתיים

בוצין מפורץ

Verbascum sinuatum

עוִירָה, פתילת המדבר

לועניתיים

בן-חיטה ביצני

Aegilops geniculata

דגניים

בן-חיטה רב-אנפין

Aegilops peregrina

דגניים

בן-חצב סתווני

Scilla autumnalis

בצלצול הסתיו

שושניים

בן-סירה מיובל

Sanguisorba minor

ורדניים

בקבוקון מקומט

Rapiastrum rugosum

מצליבים

בקיה מצויה

Vicia peregrina

פרפרניים

בקיה צרפתית

Vicia narbonensis

פרפרניים

בקיה תרבותית

Vicia sativa

פרפרניים

בקיה ארץ-ישראלית

Vicia palaestina

פרפרניים

בקיית הכרשינה

ervilia Vicia

פרפרניים

בקית הגינה

Vicia faba

פרפרניים

בקית הכלאיים

Vicia Hybrida

פרפרניים

בר-גביע קוצני

Moluccella spinosa

בר גביע

שפתניים

בר-גביע חלק

Moluccella laevis

בר גביע

שפתניים

בר-דורבן אשון

consolida incana

נוריתיים

בר-זית בינוני

Phillyrea latifolia

זיתיים

ברומית אזמלנית

Bromus lanceolatus

דגניים

ברומית הגגות

Bromus tectorum

דגניים

ברומית המטאטא

Bromus scoparius

דגניים

ברומית זנב-שועל

Bromus alopecuros

דגניים

ברומית יפאנית

Bromus japonicus

דגניים

ברומית מאוגדת

Bromus fasciculatus

דגניים

ברומית ספרדית

Bromus madritensis

דגניים

ברומית עקרה

Bromus sellaris

דגניים

ברוש אריזוני

Cupressus arizonica

ברושיים

ברוש מצוי

Cupressus sempervirens

תאשור

ברושיים

ברזילון ענף

Sideritis pullulans

שפתניים

ברזילון ריסני

Sideritis perfoliata

שפתניים

ברקן סורי

Notobasis syrica

מורכבים

בת-חלמית שרועה

Malvella sherardiana

חלמיתיים

ג'

גביעול אשון

Valezia rigida

ציפרניים

גדילן מצוי

Silybum marianum

מורכבים

גומא הפפירוס

Cyperus papyrus

גומא

גמאיים

גומא הפקעים

Cyprus rotundus

גמאיים

גומא חום

Cyperus fuscus

גמאיים

גזיר דקיק

Torilis tanella

סוככיים

גזיר המפרקים

Torilis nodosa

סוככיים

גזיר צר-עלים

Torilis leptopylla

סוככיים

גזר זהוב

Daucus aureus

סוככיים

גזר מצוי

Daucus broteri

סוככיים

גזר קיפח

Daucus carota

סוככיים

גלונית הסלעים

Ballota saxtilis

שפתניים

געדה כרתית

Tecurium creticum

שפתניים

געדה מפושקת

Tecurium divaricatum

שפתניים

געדה מצויה

Tecurium capitatum

אזוביון

שפתניים

געדת החורש

Teucrium lamiifolium

שפתניים

געדת החורש

Teucrium lamiifolium

שפתניים

גפן ssp.

Vitis ssp

גפניים

גפן איזבלה

Vitis Vitis labrusca var. isabella

גפניים

גרגר הנחלים

Nasturtium offiicinale

מצליבים

גרגרנית ביירותית

Trigonella berythea

פרפרניים

גרגרנית הטבעת

Trigonella spinosa

פרפרניים

גרגרנית כוכבנית

Trigonella stellata

פרפרניים

גרגרנית מצויה

Medicago monspeliaca

פרפרניים

גרניון גזור

Geranium dissectum

גרניים

גרניון הארגמן

Geranium robertianum

גרניים

גרניון הפקעות

Geranium tuberosum

גרניים

גרניון עגול

Geranium rotundifolium

גרניים

גרניון רך

Geranium molle

גרניים

גרגרנית כוכבנית

Trigonella stellata

פרפרניים

גרגרנית מצויה

Medicago monspeliaca

פרפרניים

גרניון גזור

Geranium dissectum

גרניים

גרניון הארגמן

Geranium robertianum

גרניים

גרגרניון הפקעות

Geranium tuberosum

גרניים

גרניון עגול

Geranium rotundifolium

גרניים

גרניון רך

Geranium molle

גרניים

ד'

דבורנית דינסמור

Ophrys umbilicata

סחלביים

דבורנית הקטיפה

Ophrys sphegodes

סחלביים

דבורנית צהובה

Ophrys lutea

סחלביים

דבורנית צהובת שוליים

Ophrys flavomarginata

סחלביים

דבקה זיפנית

Gallium aparine

פואתיים

דבקהמשולשת

Galium tricornutum

פואתיים

דבקנית הפרקים

Cruciata articulata

פואתיים

דבקת החומות

Gallium murale

פואתיים

דבקת הפטמות

Galium verrucosum

פואתיים

דבקת יהודה

Gallium judaicum

פואתיים

דבקת ירושלים

Galium hierosolymitanum

פואתיים

דבשה מחורצת

Melilotus sulcatus

פרפרניים

דבשה סיצילית

Melilotus siculus

פרפרניים

דגנין בירותי

Rostaria smyrnacea

דגניים

דגנין מצוי

Rostaria cristata

דגניים

דו-שן שעיר

Bidens pilosa

מורכבים

דודא רפואי

Mandrogora autumnalis

דודאים

סולניים

דודוניאה דביקה

Dodonaea viscosa

סבונניים

דולב מזרחי

Planatus orientalis

ערמון, דולב

דלביים

דורה רתמית

Sorghum virgatum

דגניים

דורת ארם-צובא

Sorghum halepense

דגניים

דחנית השלחין

Echinochloa colonum

דגניים

דטורה נטוית פרי

Datura innoxia

רוש/ראש

סולניים

דלעת-נחש סורית

Bryonia syriaca

דלועיים

דם-המכבים האדום

Helichrysum sanguine

מורכבים

דמומית קטנת-פרי

Adonis microcarpa

נוריתיים

דנדנה רפואית

Asplenium ceterach

אספלניים

דרבנית סגולה

Delphinum peregrinum

נוריתיים

דרדר גדול-פרחים

Centaurea crocodylium

מורכבים

דרדר כחול

Centaurea Cyanoides

מורכבים

דרדר קיפח

Centaurea verutum

מורכבים דרדר,מרור

דרדר קרומי

Centaurea hyalolepis

מורכבים דרדר,מרור

דרכמונית מצרית

Tordylium aegyptiacum

סוככיים

ה'

הגה מצויה

Alhagi graecorum

הגה/היגי

פרפרניים

הדס מצוי

Myrtus communis

הדס

הדסיים

הדר האתרוג

citrus medica

פיגמיים

הדר החושחש

Cirtrus aurantium

פיגמיים

הדר הלימון

citrus lemon

פיגמיים

הרדוף הנחלים

Nerium Oleander

הרדופיים

הרדופנין הציצית

Scorzonera papposa

מורכבים

ו'

ויתניה משכרת

Withania somnifera

סולניים

ולריינית משולחפת

Valerianella vesicaria

ולריניים

ורבנה רפואית

Verbana officanalis

ורבניים

ורד הכלב

Rosa canin

ורד

ורדניים

ורוניקה מבריקה

Veronica polita

לועניתיים

ורוניקת המים

Veronica anagallis-aquatica

לועניתיים

ושינגטוניה חוטית

Washingtonia filifera

דקליים

ז'

זוטה לבנה

Micromeria Alba

אזוב בית דקלי

שפתניים

זוטה מעורקת

Micromeria nervosa

שפתניים

זוטה צפופה

Micromeria myrtifolia

שפתניים

זון אשון

Lolium rigidum

זונין/ זונין

דגניים

זיף-נוצה מחוספס

Pennisetum orientalis

דגניים

זיפן ירוק

Stetaria viridis

דגניים

זית אירופי

olea europaea

זית

דגניים

זלזלת הקנוקנות

Clematis cirrhosa

נוריתיים

זמזומית ורבורג

Bellevalia waburgii

שושניים

זמזומית ארוכה

Bellevalia macrobotrys

שושניים

זמזומית מצויה

Bellivelia flexusa

שושניים

זמזומית סגולה

Bellevalia trifoliata

שושניים

זנב-ארנבת ביצני

Lagurus ovatus

דגניים

זנב-כלב דוקרני

Cynosurus echinatus

דגניים

זנב-עקרב שיכני

Scorpiurus muricatus

פרפרניים

זנב-שועל ארוך

Alopecurus myosuroides

דגניים

זעזועית גדולה

Briza maxima

דגניים

זעזועית קטנה

Briza minor

דגניים

זערורית קטנת-פרי

Telmissia microcarpa

טבוריתיים

זעריר כוכבני

Asterolinon linum-stellatum

רקפתיים

זקום מצרי

Balanites egyptica

צרי

זוגניים

זקן-סב מצוי

Geropogon hybridus

מורכבים

זקן-תיש ארוך

tragopogon coelesyriacus

מורכבים

זקניים משובלים

Andropogon distachyos

דגניים

זקנן שעיר

Hyparrhenia hirta

דגניים

ח'

חבלבל השדה

Convolvulus arvensis

חבלבליים

חבלבל השיח

Convolvulus dorycnium

חבלבליים

חבלבל כפני

Convolvulus althaeoides

חבלבליים

חבלבל סורי

Convolvulus coelesyriacus

חבלבליים

חבלבל סיצילי

Convolvulus siculus

חבלבליים

חבלבל עדין

Convolvulus pentapetaloides

חבלבליים

חבלבל שעיר

Convolvulus betonicifolius

חבלבליים

חבצלת החוף

Pancratium maritamus

נרקיסיים

חבצלת קטנת פרחים

Pancratium parviflorum

נרקיסיים

חגווית שעירה

Valantia hispida

חבצלת ההר

פואתיים

חד-שפה מצוי

Ajuga chamaepitys

שפתניים

חוגית תמימה

Knautia integrifolia

שלמוניים

חוח עקוד

Scolymus maculatus

חוח

מורכבים

חומעה יפה

Rumex polcher

ארכוביתיים

חופניים מצויים

Thlaspi perfoliatum

מצליבים

חזרזרת מחוספסת

Hyoseris scabra

מורכבים

חטמית זיפנית

Alcea setosa

ורד הקציר

חלמיתיים

חטמית עין הפרה

Alcea acaulis

חלמיתיים

חיטה ssp.

Triticum ssp.

דגניים

חיטה בר דו-גרגרית ('אם החיטה')

Triticum dicoccoides

דגניים

חיטה רכה

Triticum aestivum

דגניים

חיננית הבתה

Bellis sylvestris

מורכבים

חיננית חד-שנתית

Bellis annua

מורכבים

חלבלוב ארם-צובא

Euphorbia aleppica

חלבלוביים

חלבלוב הכדורים

Euphorbia hirta

חלבלוביים

חלבלוב מגלני

Euphorbia flacata

חלבלוביים

חלבלוב מצוי

Euphorbia peplus

חלבלוביים

חלבלוב משונשן

Euphorbia arguta

חלבלוביים

חלבלוב נטוי

Euphorbia maculata

חלבלוביים

חלבלוב פעוט

Euphorbia chamaepeplus

חלבלוביים

חלבלוב צמיר

Euphorbia petiolata

חלבלוביים

חלבלוב שעיר-פרי

Euphorbia lesiocarpa

חלבלוביים

חלבלוב השמש

Euphorbia helioscopia

חלבלוביים

חלבלוב מרושת

Euphorbia oxyodonta

חלבלוביים

חלוקה ננסית

Thesium humile

סנטליים

חלמית מצויה

Malva nicaeensis

חלמית

חלמיתיים

חלמית קטנת פרחים

Malva parviflora

חלמיתיים

חמנית מצויה

Helianthus annuus

מורכבים

חמצה שסועה

Cicer judaicum

פרפרניים

חמציץ נטוי

Oxalis pes-caprae

חמציציים

חמציץ קטן

Oxalis corinculata

חמציציים

חסה כחולת-פרחים

Lectuca tuberosa

מורכבים

חסה רתמית

Lectuca saligna

מורכבים

חספסנית השדה

Asperula arvensis

פואתיים

חסת המצפן

Lactuca serriola

מורכבים

חפורית הפקעים

Phallaris aquatica

דגניים

חפורית מוזרה

Phallaris paradoxa

דגניים

חפורית מצויה

Phallaris brachystachys

דגניים

חצב מצוי

Urginea maritima

שושניים

חרדל השדה

Sinapis arvensis

מצליבים

חרדל לבן

Sinapis alba

מצליבים

חרוב מצוי

Ceratonia siliqua

חרוב

כליליים

חרחבינה מגובבת

Eryngium glomeratum

סוככיים

חרחבינה מכחילה

Eryngium creticum

סוככיים

חרצית השדות

Chrysanthemum segetum

מורכבים

חרצית עטורה

Chrysanthemum coronarium

מורכבים

חרשף השבכה

Atractylis cancellata

מורכבים

חרשף מצוייץ

Atractylis comosa

מורכבים

ט'

טבורית נטויה

Umbilicus intermedius

טבוריתיים

טבק השיח

Nicotiana glauca

סולניים

טופח ירושלים

Lathyrus hierosolymitanus

פרפרניים

טופח מצוי

Lathyrus aphaca

פרפרניים

טופח ריסני

Latyrus blepharicarpos

פרפרניים

טופח גדול

Lathyrus ochrus

פרפרניים

טוריים מצויים

Diplotaxis erucoides

מצליבים

טיון דביק

Dittrichia viscosa

סרפד

מורכבים

טמוס מזרחי

Tamus orientalis

טמוסיים

טמוס מצוי

Tamus communis

טמוסיים

טרשנית שרועה

Theligonum cynocrambe

טרשניתיים

י'

יבלית מצויה

Cynodon dactylon

יבלא

דגניים

יהודי-נודד

ssp. Tradescantia ssp.

קומליניים

יהודי-נודד ארגמני

Setcreasea purourea

קומלניים

יוקה אלואית

Yucca aloifolia

שושניים

ילקוט הרועים

Capsella bursa-pastoris

מצליבים

ינבוט

ssp. Prospis ssp.

שיטיים

ינבוט השדה

Prospis farcta

הימי היזמה, חרול

מימוזיים

יסמין שיחני

Jasminum fruticans

זיתיים

יערה איטלקית

Lonicera etrusca

יערתיים

יצהרון מכסיף

Elaeagnus angustifolia

יצהרוניים

ירבוז לבן

Amarantus albus

ירבוזיים

ירבוז מבריק

Amaranthus blitum

ירבוזיים

ירבוז עדין

Amaranthus viridis

ירבוזיים

ירבוז שרוע

Amarantus blitoides

ירבוזיים

ירוקת חמור מצויה

Ecballium elaterium

דלועיים

ירקה מצויצת

Chlorophytum elatum

שושניים

כ'

כדן קטן פרחים

Muscari parviflorum

שושניים

כוכב מצוי

Asteriscus aquaticus

מורכבים

כוכבית חיוורת

Stellaria pallida

ציפורניים

כוכבן מצוי

Rhagadiolus stellatus

מורכבים

כוכבן נאכל

Rhagadiolus edulis

מורכבים

כליינית מצויה

Hymenocarpus circinnatus

פרפרניים

כליל החורש

Cercis siliquastrum

קסאלפיניים

כלך מצוי

Ferula communis

כלך

סוככיים

כלך מרוקני

Ferula tingitana

סוככיים

כלמינתה אפורה

Calamintha incana

שפתניים

כלנית מצויה

Anemone coronaria

נוריתיים

כף-אווז האשפות

Chenopodium murale

סלקיים

כרבה ספרדית

Crambe hispanica

מצליבים

כרבולת התרנגול

Onobrachys crista-galli

פרפרניים

כרבולת מצויה

Onobrachys squrrosa

פרפרניים

כרבולת קטנה

Onobrachys caput-galli

פרפרניים

כרבולתן השדות

Bongardia chrysogonum

ערטניתיים

כרוב החוף

brassica tournefortii

מצליבים

כרכום חורפי

Crocus hyemlis

אירוסיים

כרכום תרבותי

Crocus sativus

אירוסיים

כרמלית נאה

lunaria Ricotia

מצליבים

כשות השדות

Cuscuta campestria

חבלבליים

כתלה חריפה

Chiliadenus iphionoides

בר-סלע

מורכבים

כתלית יהודה

Parietaria judaica

סרפדיים

כתלית פורטוגלית

Parietaria lusitanica

סרפדיים

כתמה עבת שורשים

Leontodon tuberosus

מורכבים

כתרון זעיר-פרח

Securigera parviflora

פרפרניים

כתרון עקרבי

Corronila scorpioides

פרפרניים

כתרון כרתי

Securigera cretica

פרפרניים

ל'

לבנה רפואי

Styrax officanalis

לבנה

לבניים

לוטוס יהודה

Lotus longisiliquosus

פרפרניים

לוטוס מצוי

Lotus peregrinus

פרפרניים

לוטם דביק

Cistus ladanifer

לוט

לטמיים

לוטם מרווני

Cistus salviifolius

לטמיים

לוטם שעיר

Cictus creticus

לוט

לטמיים

לוטמית ערבית

Fumana arabica

לוטמיים

לוטמית דביקה

fumana thymifolia

לוטמיים

לוליינית מעובה

Eminium spiculatum

לופיים

לועית קטנה

Misopates orontium

לועניתיים

לוענית גדולה

Scrophularia rubricaulis

לועניתיים

לוענית מצויה

Scrophularia xanthoglossa

לועניתיים

לוף ארץ-ישראלי

Arum Palaestinum

לופיים

לופית קטנה

Arisarum vulgare

לופיים

לחך אזמלני

Plantago lanceolata

לחכיים

לחך בלוטי

Plantago afra

לחכיים

לחך כרתי

Plantago cretica

לחכיים

לחך מצוי

Plantago lagopus

לחכיים

לחך משתנה

Plantago weldenii

לחכיים

לחך שסוע

Plantago coronopus

לחכיים

לילך מצוי

Syringa vulgaris

זיתיים

לכיד קוצני

Xanthium spinosum

קוצי תשעה באב

מורכבים

לנטנה ססגונית

Lantana camara

ורבניים

לענה שיחנית

Artemisia arborescens

מורכבים

לפתית מצויה

Hirchfeldia incana

מצליבים

לשון-כלב כרתית

Cynoglossum creticum

זיפניים

לשון-פר מצרית

Anchusa aegyptiaca

זיפניים

לשון-פר סמורה

Anchusa srtigosa

זיפניים

לשישית הצבעים

Crozophora tincotoria

חלבלוב

מ'

מגנונית כבונה

Callipeltis cucullaria

פואתיים

מגנונית פקטורי

Callipeltis factorovskyi

פואתיים

מוצית קוצנית

Pallenis spinosa

מורכבים

מור אפריקאי

commiphora abyssinica

בשמיים

מורית גדולה

Smyrnium olusatrum

סוככיים

מורן החורש

Vibrunum tinus

יערתיים

מיש דרומי

Celtis australis

מישיים

מלוח מלבין

Atriplex leucoclada

סלקיים

מלוח קיפח

Artiplex halimus

מלוח

סלקיים

מלחית אשלגנית

Salsola tragus

סלקיים

מלעניאל מצוי

Stipa capensis

שיבולת השטן

דגניים

מלעניאל קצר- מלענים

Stipa bromoides

דגניים

מלקולמיה חרוקה

Malcolmia crenulata

מצליבים

מסרק מזר

Scandix verna

סוככיים

מסרק שולמית

Scandix pecten-veneris

סוככיים

מעוג אפיל

Lavatera trimestris

חלמיתיים

מעוג כרתי

Lavatera cretica

חלמיתיים

מעוג מנוקד

Lavatera punctata

חלמיתיים

מצילתיים מצויים

Biscutella didyma

מצליבים

מציץ סורי

podonosma orientalis

מציץ

זיפניים

מקור-חסידה גדול

Erodium gruinum

גרניים

מקור חסידה גזור

Erodium cicutarium

גרניים

מקור-חסידה חלמיתי

Erodium malvacoides

גרניים

מקור-חסידה מצוי

Erodium moschatum

גרניים

מקור-חסידה רומאי

acaule Erodium

מרבה-חלב

גרניים

מרבה-חלב מונפלייני

Polygala monspeliaca

מרגנית השדה

Anagallis arvensis

רקפתיים

מרווה ארץ ישראלית

Salvia palastina

מוריה

שפתניים

מרווה דגולה

Salvia viridis

שפתניים

מרווה כחולה

Salvia indica

מוריה

שפתניים

מרווה מנוצה

Salvia pinnate

מוריה

שפתניים

מרווה מצויה

Salvia verbenaca

מוריה

שפתניים

מרווה משולשת

Salvia fruticosa

מוריה משולשת

שפתניים

מרווה ריחנית

Salvia dominica

מוריה חריפה

שפתניים

מרווה רפואית

Salvia officanalis

מוריה

שפתניים

מרווה מלבינה

Salvia samuelssonii

מוריה

שפתניים

מרווה מרושתת

Salvia sclarea

מוריה

שפתניים

מרוות יהודה

Salvia judaica

מוריה

שפתניים

מרוות ירושלים

Salvia Hierosolymitana

מוריה

שפתניים

מרור הגינות

Sonchus oleraceus

מורכבים

מרור עדין

Sonchus tenerrimus

מורכבים

מרמר מצוי

Marrubium vulgare

שפתניים

מרקולית מצויה

Mercurialis annua

חלבלוביים

מררית הגליל

Picris galilaea

מורכבים

מררית מצויה

Picris altisima

מורכבים

משיין גלילני

Desmostachya bipinnata

דגניים

משמש מצוי

Prunus armeniaca

ורדניים

מתנן מצוי

Thymelaea passerina

מתנניים

נ'

נהרונית צפה

Potamogeton nodosus

נהרוניתיים

נוניאה כרסנית

Nonea echioides

זיפניים

נוניאה קהה

Nonea obtusifolia

זיפניים

נוציץ עטוף

Pterocephalus brevis

שלמוניים

נוצנית כדורית

Legocia cuminoides

סוככיים

נורית אסיה

Ranunculus asiaticus

נוריתיים

נורית המלל

Ranunculus scandicinus

נוריתיים

נזמית לופתת

Lamium amplexicaule

שפתניים

נימית ממולענת

Psilurus incurvus

דגניים

ניסנית ארץ-ישראלית

Crepis palaestina

מורכבים

ניסנית דו-קרנית

Crepis sancta

מורכבים

ניסנית זיפנית

Crepis aspera

מורכבים

ניסנית הבולבוסין

Aetheoriza bulbosa

מורכבים

נירית הקמה

Ridolfia segatum

סוככיים

נענה משובלת

Mentha longifolia

שפתניים

נפית כפופה

Nepeta curviflora

שפתניים

נץ-חלב צרפתי תת-מין צרפתי

Ornithogalum narbonense subsp. Narbonense

חלב צפורים

שושניים

נץ-חלב צרפתי תת-מין קצר-שיבולת

Ornithogalum narbonense subsp. Brachystachys

נץ חלב חלב צפורים

שושניים

נרקיס מצוי

Narccicus tazzeta

נרקיסיים

נשרן הדוחן

Piptatherum miliaceum

דגניים

נשרן מכחיל

Piptatherum blancheanum

דגניים

נשרן צפוף

Piptatherum thomasii

דגניים

ס'

סבונית השדות

Vaccaria hispanica

ציפרניים

סביון אביבי

Senecio vernalis

מורכבים

סגולית חרמשית

Legousia falcata

פעמוניתיים

סגולית נאה

Legousia speculum-veneris

פעמוניתיים

סולנום זיתני

Solanum elaegnifolium

סולניים

סולנום שחור

Solanum nigrum

סולניים

סוף מצוי

Typha domingenis

סוף

סופיים

סחלב פרפרני

Orchis caspia

סחלביים

סייפן התבואה

Gladiolus italicus

אירוסיים

סיסן אשון

Catapodium rigidum

דגניים

סיסנית הבולבוסין

Poa bulbosa

סוככיים

סירה קוצנית

Sarcopoterium spinosum

סירה, סירים

ורדניים

סלק מצוי

Beta vulgaris

סלקיים

סמר מצוי

Juncus bufonius

סמריים

ספלול קטן

Aristolochia parvifolia

אוזנית

ספלוליים

סקליגריה כרתית

scaligeria napiformis

סוככיים

סרפד הכדורים

Urtica pilulifera

סרב

סרפדיים

סתוונית היורה

Colchicum stevenii

בר יורה

שושניים

ע'

עבדקן הדורים

Polypogon viridis

דגניים

עבדקן מצוי

Polypogon monspeliensis

דגניים

עבקנה שכיח

Arundo donax

דגניים

עוזרר קוצני

Carthago aronia

תפוח

ורדניים

עולש מצוי

Chicorium endivia

עולש

מורכבים

עופרית אירופית

Plumbago europaea

עפריתיים

עוקץ-עקרב אירופי

Heliotropium europaea

זיפניים

עוקץ-עקרב ארם-צובא

Heliotropium myosotoides

זיפניים

עוקץ-עקרב עגול-עלים

Heliotropium rotundifolium

זיפניים

עוקצר מצוי

Brachypodium distachyum

דגניים

עטיינית קצרה

Crypsis schoenoides

דגניים

עירית גדולה

Asphodelus ramosus

יבלית

שושניים

עכובית הגלגל

Gundelia tournefortii

גלגל

מורכבים

עכנאי יהודה

Echium judaicum

זיפניים

עכנאי שרוע

Echium angustifolium

זיפניים

עלוק מצוי

Bellardia trixago

עלקתיים

עלקת מצרית

Orobanche aegiptiaca

עלקתיים

עפעפית מצרית

Kickxia aegyptiaca

לועניתיים

ערבה מחודדת

Salix acmophylla

ערבתיים

ערבז דק-פרחים

Centaurium tenuiflorum

ערבזיים

עפעפית שרועה

Kickxia elatine

לועניתיים

עצבונית גדולת-עלים

Ruscus hypoglossum

עצבוניתיים

עצבונית החורש

Ruscus aculeatus

הדס מדומה

עצבוניתיים

ער אציל

Laurus nobbilis

עץ השמן, דפנה

עריים

ערבז סוככני

Centaurium erythraea

ערבזיים

ערידת הביצות

Samolus valerandi

רקפתיים

פ'

פואה מצויה

Rubia teunuifolia

פואתיים

פואת הצבעים

Rubia tinctorum

פואתיים

פטל קדוש

Rubus sanguineus

סנה

ורדניים

פיגם מצוי

Ruta chalpensis

פיגמיים

פיגמית מצויה

Haplophyllum bubxaumii

פיגמיים

פילגון מצוי

Filago pyramidata

מורכבים

פילגון צמיר

Filago eriocephala

מורכבים

פילגון קפוץ

Filago contracta

מורכבים

פיקוס השקמה

Ficus sycomorus

שקמה

תותיים

פיקוס התאנה

Ficus carica

תאנה

תותיים

פלפלת הגינה

Capsicum annum

סולניים

פלרגוניום לימוני

Pelargonium graveolens

גרניים

פספלון מורחב

Paspalum dilatatum

דגניים

פעמונית זיפנית

Campanula strigosa

פעמוניתיים

פעמונית ירושלים

Campanula hierosolymitana

פעמוניתיים

פעמונית קטנה

Campanula erinus

פעמוניתיים

פעמונית קיפת

Campanula rapunculus

פעמוניתיים

פקטורובסקיית אשרסון

Factorovskya aschersoniana

פרפרניים

פרג אגסי

Papaver umbonatum

פרגיים

פרסה דלת-תרמילים

Hippocrepis unisiliquosa

פרפרניים

פרסיון גדול

Presium majos

שפתניים

פרע מסולסל

Hypericum triquetrifolium

דם זכריה

פרעיים

פרע צמיר

Hypericum lanuginosum

פרעיים

פרעושית ערבית

Pulicaria arabica

מורכבים

פרקינסוניה שיכנית

Parkinsonia aculeata

כליליים

פשתה אשונה

Linum strictum

פשתיים

פשתה מצויה

Linum nodiflorum

פשתיים

פשתה שעירה

Linum pubescens

פשתיים

פשתה תרבותית

Linum usitatissimum

פשתיים

פשתנית ארם-צובא

Linaria chalepensis

לועניתיים

פשתנית זעירה

Linaria micrantha

לועניתיים

פשתת המכבד

Linum coryiandrum

פשתיים

פתילת המדבר הגדולה

Calotropis procera

ערער

אסקלפיים

צ'

צבעוני ההרים

Tulipa agensis

חבצלת ההרים

שושניים

צבר (זן ללא קוצים)

Opuntia ssp.

צבריים

צבר מצוי

Opuntia ficus-indica

צבריים

צהרון מצוי

Moraea sisyrinchium

איריס אחר הצהריים

אירוסיים

צורית בלוטית

sedum rubens

טבוריתיים

צורית גבוהה

sedum sediforme טבוריתיים

טבוריתיים

צחנן מבאיש

Anagyris foetide

פרפרניים

ציבורת ההרים

Dactylis glomerata

דגניים

ציפורן חד-שנתי

Dianthus tripunctatus

ציפרניים

ציפורן נקוד

Dianthus strictus ציפרניים

ציפרניים

ציפורני-חתול ארץ-ישראליות

Calendula palaestina

ציפרניים

ציפורני-חתול מצויות

Calendula arvensis

ציפרניים

ציפורני-חתול ע

בות Calendula pachysperma

ציפרניים

ציפורנית לילית

Silene nocturna ציפרניים

ציפרניים

ציפורנית מגוונת

Silene polymorpha ציפרניים

ציפרניים

ציפורנית מצרית

Silene aegiptiaca ציפרניים

ציפרניים

ציפורנית מקופחת

silene apetala ציפורניים

ציפרניים

ציפורנית נפוחה

vulgaris Silene ציפרניים

ציפרניים

ציפורנית ענפה

Silene dichotoma ציפרניים

ציפרניים

צירטומיון חרמשי

Cirtumium flacatum

רב-רגליים

צלבית ארוכת שיבולת

Crucianella macrostachya

פואתיים

צללית אשונה

minuartia decipiens ציפרניים

ציפרניים

צללית הכלאיים

minuartia Hybrida ציפורניים

ציפרניים

צלע-שור חרוזה

Bupleurum subovatum/lancifolium

סוככיים

צלע-שור קטנה

Bupleurum nodiflorum

סוככיים

צלף קוצני

Capparis spinosa

צלף, נצפה

צלפיים

צמרנית הסלעים

Phagnalon rupestre

צמרנית

מורכבים

צנון מצוי

Raphanus raphanistrum

מצליבים

צפצפה מכסיפה

Populus alba

ערבה, קח צפצפה, חילפא גילא

ערבתיים

צפצפת הפרת

Populus euphratica

ערבה, קח צפצפה, חילפא גילא

ערבתיים

צתרה ורודה

Satureja thymbra

אזוב רומי

שפתניים

צתרנית משובלת

Thymbra spicata

אזוב מדברי

שפתניים

ק'

קדד ארץ-ישראלי

Astragulus palaestinus

פרפרניים

קדד האנקולים

Astragulus hamosus

פרפרניים

קדד זעיר

Astragalus apiglottis

פרפרניים

קדד מצליב

Astragalus asterias

מורכבים

קדד קוטבי

Astragulus tribuloides

פרפרניים

קוציץ סורי

Acanthus syriacus

קוציציים

קורנית מקורקפת

Coridothymus capitatus

סיאה

שפתניים

קחוון מצוי

Anthemis pseudocotula

אביב לבן

מורכבים

קטלב מצוי

Arbutus andrachne

קטלביים

קידה שעירה

Calicotome villosa

אזרח

פרפרניים

קיטה רותמית

Tolpis virgata

מורכבים

קייצת ssp

ssp. Conyza .

מורכבים

קיסוסית קוצנית

Smilax aspera

קיסוסית

שושניים

קיפודן מצוי

Echinops adenocaulos

מורכבים

קיצנית כרתית

Carlina curetum

מורכבים

קיקיון מצוי

Ricinus communis

חלבלוביים

קנה מצוי

Phragmites australis

קנה

דגניים

קנרס סורי

Cynara syriaca

מורכבים

קערורית סגולה

Scutellaria brevibracteata

שפתניים

קצח הציפורן

garidelle unguicularis

נוריתיים

קצח השדה

nigelle arvensis

נוריתיים

קצח ריסני

nigelle ciliaris

נוריתיים

קצח השדה

arvensis Nigella

נוריתיים

קרדה מכסיפה

Carduus argentatus

מורכבים

קרדומין שעיר

Cardamine hirsuta

מצליבים

קרטם דק

Certhamus tenuis

מורכבים

קרטם הצבעים

Carthamus tinctorius

מורכבים

קרנונית דביקה

Cerastium glomeratum

ציפרניים

קרסולה מכונפת

Crassula alata

טבוריתיים

קרצף מבורך

Cnicus benedictus

מורכבים

קרקפן צהוב

Serratula cerinthifolia

מורכבים

ר'

רב-זקן לימוני

Cymbopogon citratus

דגניים

רגלנית אפריקאית

Portulacaria africana

רגלתיים

רגלת הגינה

Portulaca oleracea

רגלה, פרפחינה

רגלתיים

רוזמרין רפואי

Rosmarinus officanalis

שפתניים

רותם המדבר

Retama reatam

רותם

פרפרניים

רימון מצוי

Punica granatum

רימון

רימוניים

רכפה לבנה

Reseda alba

רכפתיים

רקפת מצויה

Cycelmen persicum

נזר שלמה

רקפתיים

רשתון השדות

Neslia apiculata

מצליבים

רתמה קוצנית

genista fasselata

פרפרניים

ש'

שבטן לבן

Osyris alba

סנטליים

שברק דביק

Ononis pubescens

פרפרניים

שברק משובל

Ononis alopecuroides

פרפרניים

שברק קוצני

Ononis spinosa

פרפרניים

שברק שעיר

Ononis hirta

פרפרניים

שברק קצר-פרח

Ononis viscosa

פרפרניים

שום גבוה

Allium ampeloprasum

שומיים

שום האבקנים

Allium daninianum

שומיים

שום ירקרק

Allium paniculatum

שושניים

שום משולש

Allium neapolitanum

שומיים

שום קצר

Allium curtum

שושניים

שום הגלגל

Allium schubertii

שושניים

שום הכרמל

Allium carmeli

שושניים

שומר פשוט

Foeniculum volgare

סוככים

שופרית כרתית

Hedypnois rhagadioloides

מורכבים

שזיף הגן

Prunus domestica

ורדניים

שחליים עדינים

Lepidium ruderale

מצליבים

שיבולת-שועל מתפרקת

Avena barbata

דגניים

שיבולת-שועל נפוצה

Avena sterilis

דגניים

שיזף מצוי

Ziziphus spina-christi

אטד

אשחריים

שיח-אברהם מצוי

Vitex agnus-castus

שיח אברהם

ורבניים

שיטה חד-קרנית

Acacia horrida

שיטיים

שיטה מכחילה

Acacia saligana

שיטיים

שיטה סלילנית

Acacia raddiana

שיטיים

שיטת המשוכות

Acacia farnesiana

שיטיים

שיטת הנגב

Acacia pachyceras

שיטיים

שלהבית דביקה

Phlomis viscosa

שפתניים

שלוחית קרחת

Andrachne telephioides

חלבלוביים

שלח ספרדי

Erucaria hispanica

מצליבים

שלחופן קרומי

tripodiun tetraphyllum

פרפרניים

שלמון יפואי

Cephalaria jappensis

אחי-זון

שלמוניים

שמשון מצוי

Helianthemum salicifolium

אורית

לטמיים

שמשון מצרי

Helianthemum aegyptiacum

לטמיים

שמשון שעיר

Helianthemum lasiocarpum

לטמיים

שנית מתפתלת

Lythrum Junceum

כפריים

שנית שוות-שיניים

Lythrum tribracteatum

כפריים

שסק יפני

Eriobotrya japonica

ורדניים

שעורת הבולבוסין

Hordeum bulbosum

דגניים

שעורת העכבר

Hordeum glaucum

סוככיים

שעורת התבור

Hordeum spontaneum

דגניים

שעלב מצוי

Vulpia myuros

דגניים

שעלב ריסני

Vulpia ciliata

דגניים

שערור שעיר

Chaetosciadium trichospermum

סוככיים

שקד מצוי

Amygdalus communis

שקד, לוז

ורדניים

שרביטן מצוי

Ephedra foeminea

שרביטן

שרביטניים

שרכרך ריחני

Cheilanthes acrostica

שרכרכיים

שרעול שעיר

Bituminaria bituminosa

פרפרניים

ששית (שררדיה) מצויה

Sherardia arvensis

פואתיים

ת'

תגית ארץ-ישראלית

Lomelosia palaestina

שלמוניים

תגית מצויה

Lomelosia prolifera

שלמוניים

תולענית דוקרנית

Helminthotheca echioides

פרפרניים

תורמוס ארץ-ישראלי

Lupinus palaestinus

פרפרניים

תורמוס הרים

Lupinus pilosus

פרפרניים

תות Ssp

ssp. Morus .

תותיים

תלת-מלען מצוי

Aristida adscensionis

דגניים

תלתן גולתי

Trifolium bullatum

פרפרניים

תלתן דוקרני

Trifolium scabrum

פרפרניים

תלתן הארגמן

Trifolium purpureum

פרפרניים

תלתן הכדורים

Trifolium pilulare

פרפרניים

תלתן הכפתורים

Trifolium cherleri

פרפרניים

תלתן הפוך

Trifolium resupinatum

פרפרניים

תלתן הקצף

Trifolium spumosum

פרפרניים

תלתן חקלאי

Trifolium campestre

פרפרניים

תלתן כוכבני

Trifolium stellatum

פרפרניים

תלתן נאה

Trifolium dasyurum

פרפרניים

תלתן צמיר

Trifolium eriosphaerum

פרפרניים

תלתן קיפודני

Trifolium lappaceum

פרפרניים

תלתן קלוסי

Trifolium clusii

פרפרניים

תלתן תריסני

Trifolium clypeatum

פרפרניים

תמר מצוי

Phoenix dactyflera

תמר

דקליים

תפוח תרבותי

Malus domestica

ורדניים

לחצו להשארת פרטים >>