הגן הבוטאני - אודות - פארק נאות קדומים

אודות הגן הבוטני

הגן הבוטני - אודות

מבחר גדול של צמחי ארצנו בנופם הטבעי

צמחי ארץ ישראל מצטיינים בעושר עצום של מינים, חברות צומח ובתי גידול. בהיות עם ישראל על אדמתו חי עם הצמחים ובזכותם; הגידולים החקלאיים היוו בסיס לקיום בצד צמחי הבר שהשלימו את התפריט בשפע של ירק בעונת החורף. צמחים שימשו להפקת תרופות, צבעים, תבלינים, סיבים ועוד. בזכות היכרותו הקרובה של ישראל עם הצמחים, שמשו אלה מקור לשירה ותפילה, דברי נבואה ומוסר, משלי חכמה ומופת.

אלפיים שנה היינו בגלות והקשר עם טבע הארץ ועושר צמחיה ניתק ואבד. עם חידוש העלייה וישובה של ארץ ישראל , טען נגה הראובני מייסד נאות קדומים, יש להקדיש מקום חשוב גם להכרות מחודשת עם צמחיה: ".. לחשוף את אוצרות העבר ולקבל את הירושה הגדולה מאת אבותינו, אשר הורישו לנו על ידי צמחי ארץ, שרבים מהם נשארו כאן וציפו לבואנו. ובדרך זו נוכל להמשיך ולבנות את תרבות הצמחים שלנו..."

צוות הגן הבוטני בנאות קדומים שם לו למטרה לייצג בו מבחר גדול של צמחי ארצנו בנופם הטבעי, להחזיר ולהרבות צמחים שנכחדו בטבע או נמצאים בסכנת הכחדה. בנוסף, רואה הצוות כמשימה ייחודית לשלב בהדרכה את חכמת העבר שנקשרה בהם ולהדגיש את דמותנו ואת תרבותנו אשר עוצבה בזכות צמחי הארץ.

  • ברחבי פארק נאות קדומים קיים מצאי של צמחייה ים-תיכונית אופיינית לאזור השפלה הגבוהה, צמחי קרקעות עמוקות ומעונות לחים. נמנו בה כ-  624  מינים וזני צמחים, מתוכם 492 בר, 124 שתולים.
  • צמחי הגן הבוטני מרוכזים במסלול הכחול, אחד מארבעת מסלולי הסיור הקיימים בנאות קדומים.
  • לאורכו של המסלול מוקמות גינות המציגות אוספים בנושאים שונים: צמחים בסכנת הכחדה,  מעגל פריחה על פי חודשי השנה, השנה, גינת ירקות הבר ועוד.
לחצו להשארת פרטים >>