"קוץ ודרדר יעלה" (הושע י', ח')

"קוץ ודרדר יעלה" (הושע י', ח')

על קוצים ועל מסרים