ארכיון - דברי המנכ"ל לחג החרות - פארק נאות קדומים

דברי המנכ"ל לחג החרות

דברי המנכ"ל לחג החרות

ידידים יקרים

מצוה היא לנו בחודש ניסן לברך את ברכת האילנות.
החל מראש חודש יוצאים לשדות ומחפשים שתי אילנות פרי בפריחתם ומברכים:
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו דבר וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם".
ברכה זו מלמדת אותנו שע"פ מסורת ישראל אפשר וצריך להנות מיפי הבריאה ולהודות על כך.
מצווה זו יפה לעשותה בארץ ישראל בחודש ניסן. ואולם בחו"ל, אם אין עדיין פריחה בחודש זה אפשר להנות ממצווה זו בחודש אחר.
ונתברך כולנו לכבוד חג האביב בהבטחתו של ה' למשה:
"ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע,
ואכלתם את לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם".

חג שמח,
שלמה טיטלבוים
מנכ"ל נאות קדומים

לחצו להשארת פרטים >>