מאמרים - זית, מוריה ושקד מאמר - החיבור שבין זית, מוריה ושקד לבין סמל מדינת ישראל

זית, מוריה ושקד - מאמר

זית, מוריה ושקד – הכירו את הצמחים שמייצגים את סמל מדינת ישראל

מאמר מאת נגה הראובני ז"ל

המנורה מלווה את עם ישראל למעלה משלושת אלפים שנה: נרותיה הועלו במשכן אשר נדד עם בני ישראל במדבר סיני והאירו בבית המקדש הראשון ובבית השני. עם כבוש ירושלים על ידי טיטוס וחורבן הבית, סימלו הרומאים את נצחונם על עם ישראל בכך שגילפו ב"שער טיטוס" ברומא את המנורה כשהיא נישאת בידי עבדים יהודים שנשבו בירושלים. למרות זאת, תחת המנורה השבויה צצו ועלו במשך כל הדורות אלפי מנורות שהאירו את ליבותיהם של יהודים בארץ ובארצות הגולה בתקוה הגדולה לחידוש עצמאות ישראל. טבעי הדבר,שעם חידוש עצמאות ישראל בארצו נבחרה המנורה כסמלה של המדינה, סמל המייצג אותה על נס הנשיא, על בנייניה בארץ ובחוץ לארץ, ועל כל מסמכיה הרשמיים.

צמחים רבים מסתתרים בסמל המדינה – מה הם מייצגים ומדוע נבחרו?

הצמח הקלאסי: עץ הזית

במנורה הדליקו "שמן זית כתית למאור" (שמות כ"ז, כ) "ולא שמן אגוזים ולא שמן צנונות אלא שמן זית שהוא אורה לעולם" (ילקוט שמעוני א, שעח). עץ הזית מאיר לא רק בשמנו כי אם גם בנופו: צידו התחתון של עלה הזית מכוסה קשקשים זעירים, בהירים מאוד, ואילו צידו העליון ירוק כהה. שני הצבעים המנוגדים משני צידי העלים גומרים לריצודי אור-כספי מיוחד בנשוב הרוח בצמרות העצים. הילות כסף מאירות ורצדות בכרם הזיתים בחלוף בו הרוח, כשהן מדלגות מעץ לעץ.

צמח המוריה מזכיר לנו את המנורה

"ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה ירכה וקנה, גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו.."

בתיאור מפורט בספר שמות כתוב על מנורת המשכן ושם בולט השימוש הרב במונחים מעולם הצומח: קנים, גביעים, פרחים, גביעים משוקדים. מונחים אלה עוררו את ד"ר אפרים וחנה הראובני ז"ל לחפש בשדות הארץ ולבקש את הצמחים שדמותם משתקפת בתיאור זה של המנורה.

מחקר זה העלה כי אמנם יש בארץ צמחי בושם ממינים שונים, שיש בדמותם ובהסתעפותם להדגים את פסוקי תיאור המנורה אשר בספר שמות. במנורה משתקפת דמות צמחי המוריות המקטרים בשמיהם בטבע כחום היום, כאשר השמש מגביהה ממסלולה ומקרינה שפע אור.

צמח השקד מזכיר לנו כפתור ופרח

עץ השקד מצמיח שקדים שבשלב התפתחותם דומים לכפתור ופרח. אולם, מה לשקד ולמנורה? מדוע גביעי המנורה היו משוקדים? השקד ידוע בשקידתו לנצל כל גל חום בימות הגשמים, אפילו בימות החנוכה ולפניהם, כדי להוציא פרחים ולחנוט פירות ראשונים. הוא ידוע כעץ הראשון לעצי הפרי, השוקד להתעורר לחיים חדשים לאחר ימות הקור ולפרוח במלוא עוצמתו בעוד כל האחרים נמצאים עדיין בתרדמת חורף. שקידת השקד דומה לשקידת האיכר המחוייב לעירנות ושקדנות. אם נעמיק בדמותה של המנורה נוכל להבחין כי עצם עיצוב הגביעים בדמות הפרי הצעיר של השקד (גביעים משוקדים כפתור ופרח) נועד כדי לרמוז על הבקשה שפרחי הזית לא יושלכו על ידי הרוחות והגשמים טרם חנטו את הפירות.

__________
מתוך מאמרו של נגה הראובני ז"ל, מייסד נאות קדומים

לחצו להשארת פרטים >>