כל מה שאפשר לדעת - אפרים וחנה הראובני - שמורת טבע נאות קדומים

אפרים וחנה הראובני

אפרים וחנה הראובני חוקרים את צמחי הארץ ומקימים מוזיאון

הוריו של נגה הראובני, אפרים וחנה הראובני, מראשוני העלייה השנייה, הניחו בארץ את היסודות למחקר המדעי של טבע הארץ במקורות ישראל, ופיתחו אותו מתוך הכרה בחשיבותו החינוכית העליונה לכל חלקי העם.

על אפרים הראובני: "במשך כל שנות עבודתו בארץ ערך בה סיורים מתמידים לארכה ולרחבה, בהם חקר את צמחי הארץ למרבית שטחיה, קפליה ומבואותיה... וכן הרבה לסייר, ללמד ולחקור בתורכיה, בלבנון, בשלוחות עבר הירדן הרחוקות ובמצרים... במשך כל הסיורים המרובים חקר ודרש בין שבטי הבדואים השונים, הדרוזים הצ'רקסים וערביי הארץ והארצות השכנות לה. וכן הרבה לחקור את הפלנטלור בין עדותינו השונות, וביחוד בין בני עדות המזרח. אסף ולקט חומר מדעי רב מאד ועשיר על הצמחים. הצליח לגלות גנזי תעלומות במסורות עתיקות שגילה בינהם, מסורות ושברי מסורות המאירות עיניים בהסברת מקומות סתומים במקורות ישראל...."

(מתוך כתבה לאחר מותו ב 1953 הטבע והארץ, אישים במדע, כרך י חוברת ט כסליו תשי"ד)


בשנת 1916 פתחו אפרים וחנה מוזיאון בוטני בביתם בשכונת הבוכרים בירושלים, ובו צמחים אשר מיובשים. כאשר יוסדה האוניברסיטה העברית בירושלים, מסרו הראובנים את המוזיאון לאוניברסיטה, שם המשיכו במחקר ובהוראה.

חיים נחמן ביאליק (1934 – 1873),
"המשורר הלאומי", מספר על ביקורו במוזיאון ועל התפעלותו מדרך המחקר של הראובנים, מכתב מ 1932

א' מנחם אב תרצ"ב תל אביב
כ' הד"ר הראובני ורעיתו
בירושלים
אדוני היקרים,

"בקורי באוסף הצמחים, יציר כפיכם, בבית האוניברסיטה העברית בירושלים הביא לי עונג רב. אינני מומחה לדבר, אבל ליבי אומר לי כי הדרך אשר בחרתם, דרך האמת היא. אתם באים אל צמחינו לא כנכרים וכזרים, אלא כקרובים וכידידים ישנים, שנפרדו מאהובי ליבם, וחזרו אליהם לאחר זמן רב מלאים אהבה וגעגועים שבעתים מבראשונה. בקשרכם את עולם הצמחים עם ספרותינו העתיקה – אתם מחדשים שוב את הברית בין נפש העם ובין צמחיו על יסוד אהבת נעורים וזכרונות יקרים וקדושים מימי קדם, זכרונות משותפים בין שני הצדדים. אין ספק בעיני, כי רק הדרך הזאת – היא דרך היצירה הנכונה והנאמנה, אשר תוליך ותביא אל המטרה, להחיות את הקשר בין העם היהודי ובין טבע ארצו קשר של קימא. לכו בדרך הזאת והצליחו.

והעם המוקיר את פעולותכם ומברך בהצלחה

ח. נ. ביאליק

כל צמח מקבל טיפול אישי
כרטיסי הגדרת לצמחים בכתב ידו של אפרים הראובני, שנות ה 20

בוריס ש"ץ (1867 – 1932), צייר ופסל יהודי
יוזם ומייסד בצלאל, בית מדרש לאמנות, משבח את המוזיאון בירושלים, מכתב מ 1920

ארון תצוגה מהמוזיאון לצמחי התנ"ך והספרות התלמודית
חנה ואפרים הראובני לצד ארון תצוגה מהמוזיאון לצמחי התנ"ך והספרות התלמודית, ביריד המזרח, תל אביב, ראשית שנות ה 30.

חנה ואפרים הראובני במוזיאון לצמחי התנ"ך והספרות התלמודית באוניברסיטה בירושלים
ראשית שנות ה 30

לחצו להשארת פרטים >>