גבעת המנורה

גבעת המנורה

על גבעת המנורה מינים אחדים של צמחי המוריות, אשר תפרחותיהם מסתעפות בשיטה המזכירה את תיאור המנורה בתנ"ך.

מורית ירושלים המוריה הארץ ישראלית

המוריה המשולשת
המוריה החריפה
מורית יהודה

עצי הזית העתיקים הועברו אל גבעת המנורה מאזורים שבהם עובר היום הכביש מעמק אילון לירושלים.
צבע הכסף של עלי הזית בצדם התחתון הוא הגורם לאור המרצד בין ענפיהם ומדלג ברוח מזית אחד אל משנהו בגלים העולים מתחתית הגבעה אל ראשה. האור המיוחד הזה, בצירוף לאורו של שמן הזית בנרותיה של המנורה שהודלקו בבית המקדש, הוא המקור לסמלי האורה והשלום המבוארים למבקרים בגבעת המנורה.